Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Flexiblare att flytta barn från halvdagsvård till heldagsvård

Social- och hälsovårdsministeriet
19.6.2008 11.15
Pressmeddelande -

Statsrådet har den 19 juni ändrat förordningen om barndagvård. I och med förändringen blir det flexiblare att flytta ett barn från halvdagsvård till heldagsvård. Om vårdbehovet hos ett barn som är i dagvård ändras från halvdagsvård till heldagsvård på grund av oförutsedd sysselsättning, utbildning eller oförutsedda studier ska kommunen omedelbart ordna en vårdplats som fyller det utvidgade vårdbehovet. Förordningeen träder i kraft den 1 augusti 2008.

I förordningen ingår också en bestämmelse, med vilken det kan göras undantag från relationstalen gällande andelen personal och barn, då barnet flyttas från halvdagsvård till heldagsvård på grund av oförutsedd sysselsättning, utbildning eller oförutsedda studier. Om andelen barn överskrids bör det vara fråga om en tillfällig och kort period, högst två eller tre dagar.

Enligt uppskattningar kommer förändringen av förordningen inte att ha stora effekter på användningen av dagvårdstjänsterna. Reformen berör endast de barn som redan får dagvård. Enligt en utredning som gjorde vid social- och hälsovårdsministeriet år 2004 hade enbart en knapp fjärdedel av barnen i halvdagsvård ena eller båda föräldrarna hemma av olika orsaker. Inom heldagsvården hade ungefär 10 procent av barnen ena eller båda föräldrarna hemma.

De ekonomiska effekterna uppskattas vara varierande. Å ena sidan kan det innebära tilläggskostnader för kommunerna då barnet med kort varsel bör flyttas fån halvdagsvård till heldagsvård. Å andra sidan kan förändringen uppmuntra föräldrar som stannar hemma att välja halvdagsvård i stället för heldagsvård, vilket minskar kostnaderna. Dessutom får kommunerna skatteintäkter då föräldrarna har bättre möjligheter att ta emot jobb.

För mer information: regeringsråd Anne Kumpula, tfn (09) 160 74113

Tillbaka till toppen