Hoppa till innehåll
Media

Uppgifter om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården till Internet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.8.2008 10.45
Pressmeddelande -

Medborgarna får bättre tillgång till information om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och deras kompetens när den offentliga informationstjänst som regeringen har föreslagit tas i bruk. Den avgiftsfria Internetbaserade tjänsten skulle innehålla uppgifter om de personer som fått yrkesutbildning inom hälso- och sjukvården. Regeringen fattade beslut om innehållet i lagförslaget torsdagen den 21 augusti.

I tillägg till namnet och registreringsnumret på den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården skulle registret även innehålla uppgifter om dennas födelseår och yrkeskompetens, om eventuella specialist- eller specialisttandläkarrättigheter samt om begränsningar i begränsningar i rätten till yrkesutövning.

Med hjälp av den offentliga informationstjänsten skulle det vara lättare för medborgarna att innan vård inleds försäkra sig om att leverantören av hälsovårdstjänster faktiskt är en myndighetsövervakad, yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Registret skulle upprätthållas av Rättskyddscentralen för hälsovården och den tillstånds- och övervakningsmyndighet som grundas som följd av omorganiseringen av social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Den nya elektroniska informationstjänsten skulle också underlätta myndigheternas och apotekens verksamhet och övervakning av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Centralregistret som upprätthålls av Rättskyddscentralen för hälsovården hade i slutet av 2006 uppgifter om cirka 335 0000 yrkesutövare inom hälso- och sjukvården.

Ytterligare uppgifter ges av:

Konsultativ tjänsteman Päivi Kaartamo, tfn (09) 160 74353, 050 340 5546

Tillbaka till toppen