Hoppa till innehåll
Media

Kompetensen inom läkemedelsområdet samlas till en ny central

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.8.2008 7.00
Pressmeddelande -

De med läkemedelsförsörjningen relaterade uppgifterna hos inrättningar som lyder under social- och hälsovårdsministeriet omorganiseras genom att upprätta en central för läkemedelsområdet. Målet med reformen är att samla resurser till läkemedelsförsörjning och effektivera verksamheten. Reformen bygger på en rapport av utredningspersonen Jussi Huttunen som blev färdig i maj och som utreder hur läkemedelsförsörjningen kunde utvecklas. Avsikten är att utarbeta en regionaliseringsutredning om placeringsplatsen för den nya myndigheten.

Organisationsreformen gäller verksamheten vid Läkemedelsverket, Rättskyddscentralen för hälsovården, Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling Rohto samt uppgifter vid Stakes och Folkhälsoinstitutet som har med läkemedelsförsörjningen att göra. Social- och hälsovårdsministeriets samordnande roll förstärks, och Läkemedelsprisnämndens ställning utreds under hösten.

”Utgångspunkten är att alla uppgifter som har med läkemedelsförsörjningen att göra samlas till en ny central för läkemedelsområdet. En regionaliseringsutredning kommer att utarbetas om placeringsplatsen för den nya centralen med bland andra Kuopio och Uleåborg som alternativen. I båda städer finns det stark kompetens inom läkemedelsområdet, och i enlighet med regeringens riktlinjer är tyngdpunkten i regionaliseringen Östra och Norra Finland. Avsikten är att den nya centralen inleder sin verksamhet hösten 2009”, sade social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä när hon i Helsingfors berättade om organisationsreformen.

Viktigaste innehållet i omorganiseringen

Till centralen för läkemedelsområdet centraliseras forskningen om och utvecklandet av läkemedelsförsörjningen och läkemedelsbehandlingsprocesserna samt utspridningen av goda praxis inom läkemedelsförsörjningen. Centralen ska också utreda läkemedelsbehandlingens helhets- och kostnadseffekter, analysera biverkningar och läkemedelsbehandlingens säkerhet samt föra registret över läkemedelsbiverkningar.

Till den nya centralens tillstånds- och övervakningsuppgifter hör läkemedlens försäljningstillstånd. Övriga tillståndsärenden överförs till en tillstånds- och övervakningsmyndighet för social- och hälsoområdet som inleder sin verksamhet i början av 2009. Sådana ärenden är apotekstillstånd, tillstånd för blodtjänstinrättningar, vävnadstillstånd samt tillstånd för produkter och utrustning för hälso- och sjukvård.

Avsikten är att regionaliseringsutredningen sammanställs som snarast, efter vilket förberedelserna för grundandet av den nya centralen inleds tillsammans med de nuvarande inrättningar som ansvarar för läkemedelsförsörjningen och med deras personal.

”Läkemedelsbehandlingarna är en väsentlig del av hälsovården. Läkemedelsbehandlingarnas och läkemedelssäkerhetens betydelse fortsätter att öka. Den här organisationsreformen säkerställer att läkemedelsbehandlingen är på hög nivå i framtiden. Vi måste också hitta nya medel som bidrar till att samhällets resurser räcker till för nya läkemedel så att de skulle vara tillgängliga för patienter till rimliga kostnader”, sade Hyssälä.

Ytterligare uppgifter ges av:

Statssekreterare Terttu Savolainen, tfn (09) 160 74099, 050 583 9912

Tillbaka till toppen