Pressmeddelanden

Likabehandlingen och sysselsättningen av kvinnor stöds

SHM
Pressmeddelande 21.12.2016 15.18

Ändringar i sjukdagpenningen och rehabiliteringspenningen

SHM
Pressmeddelande 21.12.2016 15.17

Grundlinjerna i Finlands narkotikapolitik ändras inte

SHM
Pressmeddelande 15.12.2016 13.34

Ändringen av folkpensionsindex inverkar på förmåner

SHM
Pressmeddelande 8.12.2016 13.57