Pressmeddelanden

65 nya psykoaktiva substanser förbjuds genom förordning

SHM
Pressmeddelande 10.9.2015 13.30

Tobakslagen ses över - ute på remiss fram till 28.9.

SHM
Pressmeddelande 8.9.2015 15.30

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras

SHM
Pressmeddelande 9.7.2015 13.15