Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa – utkomstskyddets varaktighet förkortas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2016 13.55
Pressmeddelande 227/2016

Utkomstskyddets varaktighet förkortas i regel från 500 dagar till 400 dagar. Arbetslöshetspenningens varaktighet förkortas till 300 dagar för arbetslösa som har en kortare arbetshistoria än tre år.

Regeringen föreslog torsdagen den 8 december att den lag som gäller ändringarna ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen på fredagen. Lagen träder i kraft den 1 januari 2017.

Arbetslöshetsdagpenningens maximala varaktighet förblir 500 dagar för de arbetslösa som uppfyller arbetsvillkoret efter att ha fyllt 58 år. Det föreslås att självrisktiden förlängs från fem dagar till sju dagar. Utbetalning av den förhöjningsdel och den förhöjda förtjänstdel som betalas efter en lång arbetshistoria på 90 dagar slopas fullständigt. Den förhöjda förtjänstdel som utbetalas under tiden för sysselsättningsfrämjande åtgärder sänks.

Ändringarna ingår i ett av regeringsprogrammets spetsprojekt där en av åtgärderna är förnyelse av utkomstskyddet för arbetslösa.

Ytterligare information:

Esko Salo, regeringsråd, tfn 02951 63422, [email protected]

Tillbaka till toppen