Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Fler krigsinvalider får avgiftsfri hemservice

Social- och hälsovårdsministeriet
17.11.2016 13.37
Pressmeddelande 208/2016

Vid ingången av 2017 blir fler krigsinvalider berättigade till avgiftsfria öppenvårdstjänster inom social- och hälsovården. I fortsättningen ska invaliditetsgraden vara minst 10 procent för att få ersättning.

Att en större grupp krigsinvalider blir berättigade till ersättning för öppenvårdstjänster förbättrar möjligheterna för krigsinvaliderna att klara sig i sitt eget hem med hjälp av hemservice, boendeservice, service som stöder rörligheten, stöd för närståendevård och öppen sjukvård. Ändringen gäller krigsinvalider som skadades eller insjuknade i Finlands krig 1939–1945.

I genomsnitt cirka 440 krigsinvalider vars invaliditetsgrad är 10 procent kommer att vara kunder inom kommunernas öppenvårdstjänster 2017. År 2018 uppskattas antalet vara 350.

Regeringen föreslog den 17 november 2016 att den lag som gäller ändringen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredagen.

Ytterligare information

Erkki Papunen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 298

Tillbaka till toppen