Hoppa till innehåll
Media

En arbetsgrupp ska begränsa social- och hälsovårds- och landskapsreformens inverkan på pensionssystemen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2016 13.26 | Publicerad på svenska 14.12.2016 kl. 14.41
Pressmeddelande 224/2016

Social- och hälsovårds- och landskapsreformens ministerarbetsgrupp har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp som bereder de nödvändiga ändringar i lagstiftningen under övergångsperioden som har som mål att antalet försäkrade i de olika pensionssystemen inte ska ändras i början av social- och hälsovårdsreformen.

Arbetet genomförs i en tjänstemannaarbetsgrupp med tjänstemän från social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet och sakkunniga från Pensionsskyddscentralen. Beredningsgruppen sammanträder också i utvidgad sammansättning med sakkunniga i pensionssystem och arbetsmarknad samt Kommunförbundet. Arbetsgruppens mandat går ut den 28 februari 2017. Gruppen lyder under social- och hälsovårdsreformens projektgrupp.

Målet under övergångstiden är att social- och hälsovårds- och landskapsreformen inte ska inverka på avgiftsinkomsterna i pensionssystemen. Under övergångsperioden ordnas pensionsskyddet för de anställda inom social- och hälsovården i regel i samma pensionssystem som det är ordnat i vid utgången av 2018.

Det är nödvändigt att begränsa ändringarna mellan pensionssystemen tills det står klart hur lagstiftningen om valfriheten inom social- och hälsovården kommer att bli och hur valfriheten kommer att lösas i praktiken. Först därefter kan man bedöma om det finns skäl att åtgärda förändringen mellan pensionssystemen genom lagstiftning och med vilka lösningar.

Under övergångsperioden som fortsätter till 2025 hinner man bedöma hur den kommande valfrihetslagstiftningen avseende social- och hälsovården kan ändra situationen för pensionssystemen. Social- och hälsovårdsreformen bedöms leda till att en större andel av de social- och hälsovårdstjänster som idag produceras med offentlig finansiering framöver produceras av privata serviceproducenter. Detta kan inverka på arbetspensionssystemen till exempel på det sätt att antalet försäkrade i det kommunala pensionssystemet minskar medan antalet försäkrade i pensionssystemen i den privata sektorn ökar. Antalet försäkrade inverkar på nivån för pensionsavgifterna.

Senare på våren tillsätts en separat arbetsgrupp som ska inleda sitt arbete i början av maj 2017. Arbetsgruppen har i uppgift att utreda det kommunala och det privata pensionssystemets integritet och övriga eventuella ändringar i pensionssystemet som social- och hälsovårds- och landskapsreformen leder till.

I social- och hälsovårds- och landskapsreformen överförs personal från staten till landskapens tjänst. I mån av möjlighet ska liknande rutiner tillämpas på pensionerna för personer som övergår från staten till landskapens tjänst som på de personer som övergår från kommuner till landskapens tjänst. Eventuella bestämmelser som behövs kommer att beredas separat enligt samma tidtabell som de övriga pensionsarrangemangen.

Ytterligare information:

Tuomas Pöysti, understatssekreterare, tfn 02951 63012, [email protected]

Tillbaka till toppen