Hoppa till innehåll
Media

Fler makar till krigsinvalider får rehabilitering i fortsättningen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2016 13.42
Pressmeddelande 223/2016

Gruppen av makar till krigsinvalider som får rehabilitering växer. Tidigare har de makar till krigsinvalider kunnat godkännas för rehabilitering vars skadade eller insjuknade make har avlidit efter 1961. Denna begränsning slopas nu. Den invaliditetsgrad för en avliden make som berättigar till rehabilitering sänks också från 40 procent till 30 procent.

Enligt uppskattningar ökar ändringarna gruppen av personer som är berättigade till rehabilitering med cirka 750–800 nya sökande.

Maximipriset för öppen rehabilitering för krigsinvaliders makar, änkor och krigsänkor höjs med 30 euro från nuvarande 870 euro till 900 euro per rehabiliteringsklient. Maximipriset för öppen rehabilitering som ges i hemmet höjs med 45 euro från nuvarande 1 305 euro till 1 350 euro per rehabiliteringsklient.

En anstaltsrehabiliteringsperiod varar högst två veckor och en dagrehabiliteringsperiod högst 15 dagar. Statskontoret väljer på basis av ansökningar de personer som ska rehabiliteras.

Frontunderstödet som beviljas till utländska frivilliga frontmän höjs

Beloppet av det frontunderstöd som beviljas som engångsbetalning höjs från 540 euro till 590 euro.

Frontunderstöd kan beviljas till utländska frontmän som har tjänstgjort som frivilliga i Finlands krig och som är fast bosatta i Estland, Finland eller inom det tidigare Sovjetunionens område.

År 2017 beviljas frontunderstöd till uppskattningsvis 60 personer.

De båda förordningarna är i kraft 1.1–31.12.2017.

Ytterligare information

Erkki Papunen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 298

Tillbaka till toppen