Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2017 har fastställts

Social- och hälsovårdsministeriet
25.11.2016 14.16
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionsförsäkringsavgifterna för år 2017.

År 2017 utgör den genomsnittliga arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt lagen om pension för arbetstagare 24,4 procent av lönen. Det betyder att den är 0,4 procentenheter högre än 2016.

Nästa år är pensionsförsäkringsavgiften 6,15 procent av lönen, medan den förhöjda pensionsavgiften för personer som fyllt 53–62 år är 7,65 procent av lönen. Båda avgifterna är 0,45 procentenheter högre än 2016.

Arbetsgivarens genomsnittliga avgift är 17,95 procent, vilket är 0,05 procentenheter lägre än 2016.

Basprocentsatsen enligt lagen om pension för lantbruksföretagare och arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt lagen om pension för företagare är nästa år 24,10 procent och den förhöjda basprocentsatsen och arbetspensionsförsäkringsavgiften 25,60 procent för personer som fyllt 53–62 år. Båda avgifterna är 0,5 procentenheter högre än 2016.

I procentsatserna har man beaktat det konkurrenskraftsavtal som ingåtts av arbetsmarknadens centralorganisationer.

Ytterligare uppgifter:

Mikko Kuusela, övermatematiker, tfn 0295 163182, [email protected]


Pressmeddelandet har uppdaterats 29.11.2016 klockan 14:45. Ordalydelsen i pressmeddelandet har preciserats.

Tillbaka till toppen