Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar i lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet

Social- och hälsovårdsministeriet
8.12.2016 13.52
Pressmeddelande 225/2016

Lagändringarna är av teknisk natur och påverkar inte förfarandet för godkännande av bedömningsorgan.

Ändringarna i lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet föranleds av Europeiska unionens lagstiftning. Nya förordningar som gäller personlig skyddsutrustning och linbaneanläggningar ersätter i regel harmoniseringsdirektiven från och med den 21 april 2018.

Efter lagändringen ska social- och hälsovårdsministeriet fortfarande vara den anmälande myndighet som svarar för att godkänna bedömningsorganen så att de får vara verksamma som så kallade anmälda organ. Social- och hälsovårdsministeriet har tidigare som anmält organ i fråga om personlig skyddsutrustning godkänt Arbetshälsoinstitutet och i fråga om linbaneanläggningar godkänt Inspecta Tarkastus Oy.

Regeringen föreslog torsdagen den 8 december att den lag som gäller ändringarna ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen fredagen den 9 december. Lagen träder i kraft den 15 december 2016.

Ytterligare information

Hanna-Mari Pekuri, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 459, [email protected]

Tillbaka till toppen