Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i vuxenutbildningsstödet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2016 13.54
Pressmeddelande 226/2016

Maximitiden för vuxenutbildningsstöd förkortas till 15 månader. Ändringarna har samband med det konkurrenskraftsavtal som arbetsmarknadens centralorganisationer har ingått.

Regeringen föreslog torsdagen den 8 december att den lag som gäller ändringarna ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen på fredagen. Lagen träder i kraft den 1 januari 2017.

Vuxenutbildningsstödets grunddel minskar med 15 procent. Finansieringen av vuxenutbildningsstödet ändras så att vuxenutbildningsstödet för löntagare i sin helhet finansieras ur arbetslöshetsförsäkringsfonden. Staten fortsätter dock att finansiera vuxenutbildningsstödet för företagare.

Ytterligare upplysningar:

Pekka Paaermaa, regeringssekreterare, tfn 0295 163180, [email protected]

Tillbaka till toppen