Pressmeddelanden

Ändringar i den bosättningsbaserade sociala tryggheten

SHM
Pressmeddelande 30.12.2004 13.35

Arbetsgivares socialskyddsavgift 2005

SHM
Pressmeddelande 30.12.2004 13.04

Arbetslöshetsförmån fram till 68 års ålder

SHM
Pressmeddelande 30.12.2004 13.01

Nya förordningar preciserar sjukförsäkringslagen

SHM
Pressmeddelande 30.12.2004 12.55

Ändringar inom SHM:s förvaltningsområde 1.1.2005

SHM
Pressmeddelande 22.12.2004 12.30

En barnombudsmannatjänst inrättas

SHM
Pressmeddelande 21.12.2004 9.22

Måltidsersättning för krigsinvalider bosatta i Sverige

SHM
Pressmeddelande 16.12.2004 12.27

Jämkad arbetslöshetsförmån till utgången av år 2005

SHM
Pressmeddelande 16.12.2004 12.15

Regeringens jämställdhetsprogram 2004-2007

SHM
Pressmeddelande 16.12.2004 12.10

Smidigare retroaktiv utbetalning av barnbidrag

SHM
Pressmeddelande 15.12.2004 8.00

Normerna för pensionstagares bostadsbidrag ändras

SHM
Pressmeddelande 9.12.2004 13.13