Hoppa till innehåll
Media

Anvisningar för läkare om nedsatt körförmåga

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2004 8.30
Pressmeddelande -

Från och med september är läkare skyldiga att meddela polisen om en körkortsinnehavares hälsa försämrats permanent. I anmälan ingår endast slutsatser om körförmågan och eventuella förslag till vidare undersökningar.

Enligt de bestämmelser som träder i kraft den 1 september 2004 är läkare skyldiga att anmäla till den polis som är behörig i körkortsärenden om hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare eller den som söker körkort är nedsatt annat än tillfälligt så att hälsokraven för beviljande av körkort inte längre uppfylls. Anmälningsplikten gäller också optiker i samband med 45-årskontrollen. En optiker kan vid behov föreslå läkarundersökning för utredning av sjukdom som uppenbarligen påverkar synförmågan.

Läkarkontroll är fortfarande obligatorisk då en person för första gången ansöker om körkort, men 60-årskontrollerna slopas. Läkarintyg behövs också fortfarande för att förlänga körtillståndet vid 70 års ålder. Läkarkontrollerna för yrkeschaufförer förblir oförändrade.

Anmälningströskeln hög

Social- och hälsovårdsministeriet har gett anvisningar om tillämpningen av läkarnas anmälningsplikt. Enligt anvisningarna skall anmälningströskeln hållas hög för att viljan att söka vård inte skall försämras eller polisens arbete försvåras. Trafikrisken skall ändå beaktas så att en person, som på grund av en kronisk sjukdom är till fara för sig själv och andra, inte kör bil.

De sjukdomar som med tanke på trafiksäkerheten är problematiska är bland annat rusmedelsberoende, sjukdomstillstånd som medför plötsliga störningar i medvetandet samt allvarliga och framskridande neurologiska sjukdomar såsom demens. Anvisningarna gäller också nedsatt hörsel, syn och rörlighet samt hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, psykiska störningar samt användning av alkohol, narkotika och läkemedel.

Ytterligare information:
Överläkare Terhi Hermansson, social- och hälsovårdsministeriet, tfn (09) 160 739 01
Överläkare Jaana Mäkelä, Rättsskyddscentralen för social- och hälsovården,
tfn (09) 772 921 15
Referendarierådet Arja Mylllypää, Rättsskyddscentralen för social- och hälsovården,
tfn (09) 722 921 28

Tillbaka till toppen