Hoppa till innehåll
Media

Lagen om försäkringsbolag anpassas till EU-direktiv

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2004 11.00
Pressmeddelande -

Lagen om försäkringsbolag, lagen om utländska försäkringsbolag och lagen om försäkringsföreningar ändras så att de anpassas till Europaparlamentets och rådets direktiv gällande liv- och skadeförsäkringsföretag. Samtidigt ändras också lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

Kraven på försäkringsföretagens verksamhetskapital ändras så att de motsvarar kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv. Minimikraven på försäkringsföretagens verksamhetskapital och posterna som skall hänföras till verksamhetskapitalet ändras.

I lagen om försäkringsföreningar har föreningarna indelats i stora och små försäkringsföreningar. De stora försäkringsföreningarna omfattas av direktivet medan de små endast berörs av den nationella lagstiftningen. Indelningen i stora och små försäkringsföreningar bibehålls, men definitionen på en stor försäkringsförening ändras så att den motsvarar skadeförsäkringsdirektivet. Stora försäkringsföreningar och utländska försäkringsbolags representation i Finland iakttar motsvarande bestämmelser som försäkringsbolag. För deras del sker regleringen av dem huvudsakligen genom hänvisningar till de tillämpliga bestämmelserna i lagen om försäkringsbolag.

Försäkringsinspektionens verksamhetsförutsättningar görs klarare i sådana situationer då den ekonomiska situationen i ett försäkringsföretag snabbt försämras och Försäkringsinspektionen anser att försäkringstagarnas eller de försäkrades förmåner är hotade.

Lagarna träder i kraft den 1 juni 2004. Avsikten är att lagarna tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2004 eller senare.

Regeringen föreslog onsdagen den 19 maj att lagarna stadfästs och republikens president stadfäste lagarna samma dag.

Ytterligare information: övermatematiker Pertti Pulkkinen, tfn (09) 160 738 22

Tillbaka till toppen