Hoppa till innehåll
Media

Minister Mönkäre om rökning i restauranger

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2004 10.00
Pressmeddelande -

Det är känt att tobaksrök innebär en hälsofara också för icke-rökare. Tobaksrökning i omgivningen är klassad som ett cancerframkallande ämne. Tobakslagen förbjuder allmänt rökning på arbetsplatserna. Sammanlagt drygt 15 000 restaurangarbetare utsätts för tobaksrök i Finland.

I Finland dör 15-30 arbetstagare om året i lungcancer som orsakats av passiv rökning. Förutom lungcancer förorsakar passiv rökning också hjärt- och blodkärlssjukdomar hos 250-300 finländare årligen. I praktiken är restaurangerna och mindre arbetsplatser de enda ställen där man utsätts för passiv rökning. Ur arbetarskyddssynpunkt är det klart att det måste bli ett slut på att utsätta restaurangarbetare för tobaksrök, anser minister Mönkäre, som svarar för arbetarskyddsärenden. Finland bör följa Irlands och Norges exempel så snabbt som möjligt. Båda dessa länder har nyligen förbjudit tobaksrökning i restauranger.

Användningen av asbest begränsades alltför sent. I Finland exponerades ca 200 000 arbetstagare för asbest. Asbest användes mest på 1970-talet, men ännu upptäcks hundratals nya fall årligen. Nu är det dags att handla för att minska passiv rökning. Att tillåta tobaksrökning i restauranger är en tidsinställd bomb som blir dyr för samhället.

Tillbaka till toppen