Hoppa till innehåll
Media

Nya bestämmelser om säkerheten vid byggnadsarbeten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2004 12.10
Pressmeddelande -

Byggnadsarbetarnas säkerhet skall beaktas redan vid planeringen av byggprojektet. Statsrådet gav den 19 maj en förordning om ändring av statsrådets beslut om säkerheten vid byggnadsarbeten. Förordningen träder i kraft den 1 juli 2004.

I förordningen specificeras skyldigheterna att beakta säkerheten vid planering av byggprojekt samt projektering och utförande av byggarbete. I förordningen preciseras också arbetsförhållandena vid byggarbetsplatsen och skyldigheterna i fråga om arbetssäkerheten.

Byggherren skall uppgöra ett säkerhetsdokument och försäkra sig om att det vidarebefordras till planerarna och den som i huvudsak genomför byggprojektet. Säkerhetsdokumentet, planerna och de säkerhetsåtgärder som beror på dem skall behandlas gemensamt innan byggnadsarbetet börjar.

Den som i huvudsak genomför byggprojektet skall innan byggarbetet påbörjas utreda och identifiera sådana allmänna olägenheter och risker som föranleds av arbetsuppgifterna och undanröja dem på ändamålsenligt sätt. När dessa olägenheter och risker inte kan undanröjas skall deras betydelse för säkerheten och hälsan bedömas. Planerna skall till sina centrala delar upprättas i skriftlig eller annan verifierbar form. Planerna skall också ses över när förhållandena ändras och även i övrigt uppdateras.

I förordningen ingår dessutom nya bestämmelser om den interna trafiken på byggarbetsplatsen, förebyggande av brand och explosion, utrymnings- och räddningsvägar samt arbetsplattformar, förbindelseleder och ställningar.

Ytterligare information: överinspektör Toivo Niskanen, tfn (09) 160 731 01

Tillbaka till toppen