Hoppa till innehåll
Media

Verksamheten vid Kauniala krigsinvalidsjukhus tryggas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.5.2004 10.45
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet, Statskontoret och Krigsinvalidernas Brödraförening har tillsammans utrett situationen vid Kauniala krigsinvalidsjukhus och kommit överens om ett samarbete för att trygga inrättningens verksamheten och ekonomin på ett hållbart sätt. Rehabiliteringen och vården av krigsinvalider fortsätter vid Kauniala. Utgångspunkten för samarbetet är de utredningar som en arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet gjort år 2003 och Statskontoret gjort år 2004. Det centrala budskapet i dessa utredningar är att nivån på den vård som ges vid Kauniala är hög och att inrättningen såväl nu som i framtiden kan hålla den på hög nivå.

Utgående från de ovan nämnda utredningarna kommer Krigsinvalidernas Brödraförening att utarbeta ett treårigt utvecklingsprogram för Kauniala krigsinvalidsjukhus. Syftet med utvecklingsprogrammet är att få ekonomin och verksamheten på en hållbar grund på ett sådant sätt att kvaliteten på vården samtidigt säkerställs. I utvecklingsprogrammet skall också ingå riktlinjer för inrättningens användning i framtiden. Staten stöder verkställigheten av utvecklingsprogrammet genom att så fortsom möjligt tillsätta en stödgrupp för arbetet. För genomförandet svarar Krigsinvalidernas Brödraförening och Kauniala krigsinvalidsjukhus.

Tillbaka till toppen