Hoppa till innehåll
Media

Nya läkemedel som ersätts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2004 7.00
Pressmeddelande -

Läkemedelsprisnämnden har godkänt att fyra nya läkemedelspreparat omfattas av specialersättning vid behandling av svåra och långvariga sjukdomar. Dessa preparat ersätts vid vård av patienter som beviljats rätt till specialersättning. Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2004.

Avandia och Avandamet, som innehåller den verksamma substansen rosiglitazon, omfattas av specialersättning vid behandling av diabetes.

Rapamune, som innehåller den verksamma substansen sirolimus, omfattas av specialersättning vid vård i samband med organ- och vävnadstransplantationer.

Requip, som innehåller den verksamma substansen ropiniol, omfattas av specialersättning vid behandling av Parkinsons sjukdom och därmed jämförbara rörelsestörningar.

De ovan nämnda läkemedlen ersätts till 100 procent av det belopp som överstiger 5 euro per inköpstillfälle.

Plavix, som innehåller den verksamma substansen clopidogrel, omfattas av specialersättning under förutsättning att tillräckliga terapeutiska kriterier har påvisats genom särskild utredning. Folkpensionsanstalten ger närmare anvisningar om specialersättning och särskild utredning. Plavix-preparatet ersätts till 75 procent av det belopp som överstiger 5 euro per inköpstillfälle.

Läkemedelsprisnämnden fattade beslut om specialersättning för dessa läkemedel den 15 juni.

Ytterligare information:
generalsekreteraren, överprovisor Sinikka Rajamäki, tfn (09) 160 731 71
överprovisor Elina Asola, tfn (09) 160 731 98

Tillbaka till toppen