Hoppa till innehåll
Media

Samordning av specialomsorgerna om utvecklingsstörda

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2004 8.10
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet har gett specialomsorgsdistriktets direktör Erkki Paara i uppgift att utreda en revidering av strukturerna för specialomsorgerna om utvecklingsstörda. Såväl klienterna som myndigheterna anser att den nuvarande lagstiftningen är föråldrad. Förvaltningen och finansieringen av specialomsorgerna har ändrats. Numera svarar kommunerna i allt större utsträckning för tjänsterna i stället för samkommunerna och tjänsterna finansieras som en del av social- och hälsovårdens allmänna finansiering. Avsikten är att strukturerna för specialomsorgerna om utvecklingsstörda skall revideras under denna regeringsperiod.

En styrningsgrupp har tillsatts som stöd för utredningsmannen. Styrgruppens ordförande är biträdande avdelningschef Reijo Väärälä från social- och hälsovårdsministeriet.

Ytterligare information:
utredningsman Erkki Paara, e-post: [email protected], tfn 050 389 92 01.
biträdande avdelningschef Reijo Väärälä, tfn (09) 160 737 73 och överinspektör Aini Kimpinen, tfn (09) 160 741 33, social- och hälsovårdsministeriet

Tillbaka till toppen