Pressmeddelanden

Minister Risikko lotsar hälsovårdsföretag till Kina

SHM
Pressmeddelande 2.5.2014 9.56

Nya ämnen definieras som narkotika

SHM
Pressmeddelande 24.4.2014 10.17

Den nordiska konventionen om social trygghet i kraft

SHM
Pressmeddelande 3.4.2014 10.17

Minister Huovinen besöker Köpenhamn

SHM
Pressmeddelande 2.4.2014 9.34

En parlamentarisk styrgrupp förbereder sote-reformen

SHM
Pressmeddelande 1.4.2014 10.40

Starkt stöd för social- och hälsovårdsreformen

SHM
Pressmeddelande 14.3.2014 6.55