Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tobakslagen ses över - ute på remiss fram till 28.9.

Social- och hälsovårdsministeriet
8.9.2015 15.30
Pressmeddelande 132/2015

Enligt den nya tobakslagen ska logotyperna på förpackningarna för tobaksprodukter avlägsnas och istället obligatoriska text- och bildvarningar för att minska tobakens attraktionskraft införas. Karakteristiska smaker i cigaretter och rulltobak förbjuds. Elektroniska cigaretter som innehåller nikotin och uppfyller stränga kvalitets- och säkerhetskrav kommer ut på marknaden i Finland. Tidigare har de fallit under läkemedelslagen men överförs till att omfattas av tobakslagstiftningen. Dessutom kan husbolag i fortsättningen lättare förbjuda rökning på balkonger. Bland annat dessa ändringar ingår i utkastet till ny tobakslag, om vilket social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtande senast 28.9.

Den nuvarande tobakslagen är från år 1976. Översynen anknyter delvis till EU:s tobaksproduktdirektiv, som ska vara genomfört i medlemsländerna senast 20.5.2016. Vissa av ändringarna å andra sidan baserar sig på Finlands egen bedömning och lagstiftningsbehov. Den nuvarande lagen har ändrats så många gånger att den är splittrad och i sin helhet inte motsvarar den nuvarande grundlagen.

Tobaksproduktdirektivet förutsätter bland annat att karakteristiska smaker förbjuds i cigaretter och rulltobak. Populära smaker, såsom mentol, ska emellertid förbjudas först efter övergångstiden år 2020. Obligatoriska text- och bildvarningar ska täcka 65 % av tobaksförpackningarna.

Tobaksproduktdirektivet för med sig elektroniska cigaretter som innehåller nikotin i Finland. Samma åldersgräns fastställs för köp av elektroniska cigaretter som tobaksprodukter, deras försäljning kommer att vara tillståndspliktigt, de får inte innehålla smakämnen och de får inte förbrukas i lokaler där icke-rökare vistas eller hållas synliga vid detaljförsäljning.

Enligt lagen ska samma tidsgräns på 20 timmar gälla för import av nikotinhaltiga vätskor för tobaksprodukter och elektroniska cigaretter från länder utanför EES-länderna som för alkohol. Detta innebär att en person ska vistas utanför Finland i minst 20 timmar för att kunna införa tobaksprodukter till landet. På samma sätt förbjuds nät- och annan distansförsäljning av tobaksprodukter och elektroniska cigaretter.

Den nya tobakslagen innebär att det blir lättare för husbolag att begränsa eller förbjuda rökning på balkonger eller bostadens andra utomhusområden, såsom terrassen. Detta förutsätter ett utlåtande av hälsovårdsmyndigheten om att rökningen orsakar olägenhet i form av rök. Samma gäller också fall där röken sprids från en bostad till en annan genom konstruktionerna.

I likhet med snus förbjuds även försäljning och import av alla andra rökfria tobaksprodukter (tuggtobak och tobak för användning i näsan) i Finland. Maximimängden för import av rökfria tobaksprodukter minskas från nuvarande 1,5 kilo till 0,5 kilo.

Ett stort antal remissinstanser har uppmanats att senast 28.9.2015 yttra sig om den nya tobakslagen. Avsikten är att regeringens proposition till ny tobakslag ska lämnas mot slutet av året.

Ytterligare information

jurist Laura Terho, tfn 02951 63550, [email protected]

konsultativ tjänsteman Meri Paavola, tfn 02951 63343, [email protected]

direktör Kari Paaso, tfn 02951 63340, [email protected]

Tillbaka till toppen