Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ny lag om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar träder i kraft från ingången av nästa år

Social- och hälsovårdsministeriet
6.8.2015 14.15
Pressmeddelande 129/2015

I den nya lagen definieras ett olycksfall och ett medicinskt orsakssamband mellan olycksfallet och skadan eller sjukdomen. I lagen har man också mera detaljerat än vad nu är fallet skrivit in de förhållanden under vilka en skada ersätts som olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom.

Lagstiftningen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som berör lantbruksföretagare och stipendiater har reviderats i enlighet med den nya lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar för arbetstagare och andra företagare.

I den nya lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar har den försäkrades rättigheter och skyldigheter skrivits in, som nu varit delvis beroende av rätts- och ersättningspraxis.

I den nya lagen definieras ett olycksfall och ett medicinskt orsakssamband mellan olycksfallet och skadan eller sjukdomen. I lagen har man också mera detaljerat än vad nu är fallet skrivit in de förhållanden under vilka en skada ersätts som olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom. I lagen föreskrivs även om flera tidsfrister genom vilka ersättningshandläggningen påskyndas.

Inga ändringar föreslås i finansieringen av systemet och verkställandet av skyddet. Även förmånerna och deras nivå förblir i huvudsak oförändrade.

Den nya lagen leder inte heller till förändringar i fråga om tecknande av försäkring. Om en obligatorisk försäkring (LFöPL-försäkring) enligt lagen om pension för lantbruksföretagare fastställs för en lantbruksföretagare eller en stipendiat, fastställs för samma tidsperiod och samma arbete även en obligatorisk arbetstidsförsäkring enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. En lantbruksföretagare som inte omfattas av den obligatoriska LFöPL-försäkringen kan också i fortsättningen genom en frivillig arbetstidsförsäkring teckna en försäkring för sig för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Regeringen föreslog att lagen ska stadfästas torsdagen den 6 augusti. Avsikten är att republikens president fastställer lagen på fredagen. Lagen träder i kraft samtidigt med den nya lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar den 1 januari 2016.

Mer information

Regeringssekreterare Tiina Muinonen, tfn 02951 63185, [email protected]

Tillbaka till toppen