Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet informerar
Tuomas Pöysti utnämnd till projektchef för social- och hälsovårdsreformen och regionförvaltningsreformen

FinansministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
27.8.2015 13.15
Pressmeddelande 139/2015

Tuomas Pöysti, generaldirektör för Statens revisionsverk, har utnämnts till projektchef för beredningen av strukturreformen och inrättandet av självstyrande områden inom social- och hälsovården samt regionförvaltningsreformen för tiden 1.10.2015–31.9.2017. Statsrådet fattade beslut om ärendet den 27 augusti.

För att genomförandet av reformerna ska framskrida i rask takt tillsätts ett reformprojekt och en gemensam projektchef för de beredande ministerierna. Projektchefen leder ministeriernas gemensamma beredning som en yrkeschef under titeln understatssekreterare.

Avsikten är att uppdraget som projektchef sammantaget ska vara i fem år. De första två åren kommer Pöysti att arbeta vid social- och hälsovårdsministeriet och därefter vid finansministeriet.

Pöysti har på ett mångsidigt sätt satt sig in i de aktuella reformerna. Under sommaren ledde han den arbetsgrupp av utredningspersoner som utarbetade riktlinjer för genomförandet av social- och hälsovårdsreformen och regionförvaltningsreformen. I uppgifterna som controller vid statsrådet och generaldirektör för revisionsverket har Pöysti samlat på sig bred erfarenhet av ledarskap och sakkunskap i frågor som gäller de offentliga finanserna. Pöysti har regelbundet hörts som sakkunnig av grundlagsutskottet. Pöysti är juris doktor och har bred akademisk och internationell erfarenhet.

Ytterligare information:

Hanna-Maija Kause, minister Rehulas specialmedarbetare, tfn 050 566 7949
Sami Miettinen, minister Vehviläinens specialmedarbetare, tfn . 046 923 4695
Päivi Sillanaukee, kanslichef, SHM, tfn 0295 163 356
Martti Hetemäki, statssekreterare såsom kanslichef, FM, tfn 0295 530 292

Anu Vehviläinen Juha Rehula
Tillbaka till toppen