Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ställningstagande av EU-domstolens generaladvokat om Finlands alkohollag

Social- och hälsovårdsministeriet
9.7.2015 11.42
Pressmeddelande 128

Enligt EU-domstolens generaladvokat är Finlands detaljhandelstillstånd gällande kommersiell import av alkoholdrycker förenlig med EU-rätten. Generaladvokaten gav den 9 juli sitt ställningstagande om Helsingfors hovrätts begäran om förhandsavgörande.

Syftet med begäran om förhandsavgörande var att utreda om det finländska systemet för skatt på dryckesförpackningar och alkohollagens krav beträffande detaljhandelstillstånd i samband med kommersiell import av alkoholdrycker är förenliga med unionsrätten.

Bakgrunden till begäran om förhandsavgörande är en rättegång mot ett estniskt företag. Finländare har på företagets webbsidor kunnat beställa alkoholdrycker som företagaren har packat i sin bil och transporterat direkt till kunderna i Finland utan att betala skatt. Enligt EU:s och Finlands lagstiftning om punktskatter ska det betalas finsk alkoholskatt på alkoholdrycker som beställs till Finland. Dessutom förbjuder Finlands alkohollag elektronisk handel med alkoholdrycker och annan fjärrförsäljning från utlandet, om försäljaren sköter transporten till Finland genom ett transportföretag eller själv transporterar dryckerna till Finland.

Generaladvokaten anser det vara viktigt att äganderätten till alkoholdrycker som köpts utanför Finland övergår till köparen utanför landets gränser, så att det inte uppstår en parallell försäljningskanal till Alko. Därför är det viktigt att transporten av alkoholdrycker är klart åtskild från försäljarens verksamhet.

Enligt generaladvokatens förslag till avgörande utgör EU-bestämmelserna inte något hinder för det finländska systemet för skatt på dryckesförpackningar. Vidare konstateras att Alkos ensamrätt till detaljhandel med alkoholdrycker enligt den finska alkohollagstiftningen inte heller strider mot unionsrätten, förutsatt att monopolet är uppbyggt och fungerar på ett sådant sätt att det utesluter diskriminering av medlemsstaternas medborgare när det gäller villkoren för anskaffning eller försäljning av varor. Handel med varor som förs in från andra medlemsstater får inte juridiskt eller faktiskt behandlas på ett ofördelaktigare sätt än handeln med inhemska varor, och uppgiften att bekräfta detta hör till de nationella domstolarna.

Generaladvokatens förslag till avgörande är ett självständigt ställningstagande om en korrekt tolkning av unionsrätten, och det binder inte EU-domstolen när den ska avkunna domen. EU-domstolen avkunnar sin egentliga dom vid en tidpunkt som meddelas senare. Före det vidtar Finland inga åtgärder, men följer naturligtvis situationen noggrant.

Det här är en svenskspråkig översättning av pressmeddelandet som publicerades den 9. Juli.

Mer information

Kari Paaso, direktör, tfn 0295 163 340, [email protected]

Generaladvokatens förslag till avgörande www.curia.europa.eu. Målets nummer är C-198/14

Alkoholpolitik (stm.fi)

 

Tillbaka till toppen