Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

SHM låter göra en kompletterande utredning om regionaliseringen av Fimea

Social- och hälsovårdsministeriet
18.8.2015 9.47
Pressmeddelande 135/2015

Social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä har tillsatt en arbetsgrupp för fortsatt utredning om regionaliseringen av Fimea för tiden 1.9.2015–31.1.2016. Arbetsgruppen utvidgar den utredning som gjordes i våras genom att koncentrera sig på Fimeas uppgifter och ställning som en del av statsförvaltningen, dess internationella roll samt finansieringen.

Arbetsgruppen dryftar Fimeas nuvarande uppgifter och behovet att förändra dem. En annan uppgift är att utvärdera vilken roll Fimea skulle ha i samband med reformerna av region- och centralförvaltningen enligt regeringsprogrammet.

I enlighet med uppdraget ska särskild uppmärksamhet fästas vid att bibehålla en god nivå på läkemedels- och medicineringssäkerheten och förbättra förutsättningarna för både läkemedelsforskningen och innovationsverksamheten. Målet är att utreda hur Fimeas samarbete med andra aktörer bör organiseras och hur man säkerställer Fimeas förmåga att konkurrera om internationella uppdrag.

Därutöver kartläggs totalkostnaderna för regionaliseringen fram till nu och vilka kostnader såväl en fortsättning av regionaliseringen med nuvarande tidtabell som en omorganisering skulle medföra. Gruppen ska även utvärdera om Fimeas nuvarande finansieringsunderlag är ändamålsenligt.

Utredningen görs av professor Risto Huupponen (Åbo universitet), sjukhusapotekare Joni Palmgrén (Satakunta sjukvårdsdistrikt), förvaltningsöverläkare Miia Palo (Rovaniemi stad) samt direktören för läkemedelsforskning och produktutveckling Reijo Salonen (Orion Oy).

Professorerna Kinnunen och Malmi utredde våren 2015 hur regionaliseringen av Fimea har framskridit, hur regionaliseringen har påverkat Fimeas förmåga att sköta sin uppgift samt vilka möjligheter och olika alternativ Fimea har för att uppfylla målen för beslutet om regionalisering.

Ytterligare information

överdirektör Kirsi Varhila, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338
direktör Liisa-Maria Voipio-Pulkki, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 382
e-postadresser: [email protected]

Tillbaka till toppen