Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredning: Den psykiska belastningen i arbetet en risk i synnerhet för högskoleutbildade kvinnor

Social- och hälsovårdsministeriet
12.8.2015 13.37
Pressmeddelande 131/2015

Det finns ett betydligt klarare och starkare samband mellan utbildningsnivå och den upplevda pyskiska belastningen i arbetet bland kvinnor jämfört med bland män. Det är 2,5 gånger högre risk för kvinnor med högre högskoleexamen att uppleva arbetet som psykiskt belastande än för kvinnor med examen på grundnivå.

Bland männen är upplevelsen av psykisk belastning i stort sett densamma oberoende av utbildningsnivå.

Sett till yrkesgrupp är risken för att arbetet upplevs som psykiskt belastande högst hos specialsakkunniga.

Psykisk belastning orsakas mest av brådska, otillräckliga möjligheter att inverka på pauser och arbetstider samt risk för våld.

Hur fysiskt belastande arbetet upplevs vara beror främst på yrket. Även utbildningsnivå har betydelse: utbildning på högre nivå minskar risken för att arbetet ska upplevas som tungt.

Som mest fysiskt belastande upplevs yrken inom byggnadsbranschen och jord- och skogsbruket.

Dessa uppgifter framgår av en färsk utredning som Statistikcentralen har genomfört på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet. Resultaten baserar sig på arbetsmiljöundersökningar som Statistikcentralen har utfört under perioden 1977–2013.

Syftet med utredningen är att skapa mätare för att observera hur den psykiska och fysiska belastningen i arbetet utvecklas samt att kartlägga vilka faktorer i anknytning till arbetet som inverkar mest på upplevelsen av belastning.

Ytterligare information:

Päivi Mattila-Wiro, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 467, [email protected]

Tillbaka till toppen