Pressmeddelanden

Regeringen vill ha en klientorienterad modell för valfrihet

SHM SRK
Pressmeddelande 29.6.2016 17.06

Stöd för närstående- och familjevårdare ökas

SHM
Pressmeddelande 29.6.2016 14.24

Ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

SHM
Pressmeddelande 29.6.2016 14.11

Projektansökan för försök med servicesedlar inleds

SHM
Pressmeddelande 28.6.2016 14.10

Kommentera Tjänsteutbudsrådets nya rekommendationer

SHM
Pressmeddelande 14.6.2016 15.20