Hoppa till innehåll
Media

Tobakslagen skärps – regeringens proposition till riksdagen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.2.2016 13.24
Pressmeddelande 23/2016

Genom att förbjuda alla karakteristiska dofter och smaker, t.ex. vanilj och mentol, i cigaretter, rulltobak och elektroniska cigaretter vill man främja rökfriheten särskilt bland unga. Ett husbolag ska lättare än för närvarande kunna ingripa i rökning på balkongen. Elektroniska cigaretter som innehåller nikotin kommer att omfattas av samma bestämmelser som andra cigaretter. Bland annat dessa ändringar ingår i propositionen om en ny tobakslag som regeringen överlämnade till riksdagen den 25 februari.

Avsikten är att den nya tobakslagen ska träda i kraft den 20 maj 2016 när Finland i likhet med de övriga medlemsländerna i EU senast ska genomföra EU:s direktiv om tobaksprodukter. En del av de föreslagna ändringarna grundar sig på Finlands egen bedömning och egna behov av lagstiftning.
 
Direktivet om tobaksprodukter förutsätter bland annat att karakteristiska smaker förbjuds i cigaretter och rulltobak. Populära smaker som mentol ska ändå förbjudas först år 2020 efter en övergångstid. I och med direktivet ska tobaksförpackningar som säljs i Finland utöver textvarningar även förses med bildvarningar. De obligatoriska text- och bildvarningarna ska täcka 65 procent av en tobaksförpackning.
I lagen ska elektroniska cigaretter föreskrivas samma åldersgräns för köp som tobaksprodukterna. Försäljningen av dem ska vara tillståndspliktig och de ska exempelvis inte få ha godis- eller fruktsmak. Elektroniska cigaretter ska inte heller få användas i rökfria lokaler eller få vara synliga vid detaljförsäljning.
 
För import av nikotinvätskor för tobaksprodukter eller elektroniska cigaretter från länder utanför EES-området ska en 24 timmars tidsgräns gälla. Detta innebär att en person ska vara borta från Finland i över 24 timmar för att kunna importera de nämnda produkterna till landet. Samtidigt ska internetförsäljning och annan distansförsäljning av tobaksprodukter och elektroniska cigaretter förbjudas.

Rökning på balkong kunde begränsas på grund av rökolägenheter

Den nya tobakslagen ska ge husbolagen möjligheten att av kommunen ansöka om rökningsförbud på balkonger och andra områden utomhus såsom terrasser. En kommunal myndighet ska kunna fastställa rökningsförbud, om rök på grund av konstruktionerna och andra omständigheter skulle kunna spridas från en balkong till en annan. Spridningen av rök ska alltså räcka till för fastställande av förbud, och hälsorisker ska inte behöva påvisas till skillnad från det nuvarande förfarandet i enlighet med hälsoskyddslagen. Samma möjlighet att ingripa i situationer ska även beröra fall där rökolägenheter sprids från en lägenhet till en annan via konstruktionerna.
 
Dessutom ska i likhet med snus även försäljning och import av rökfria tobaksprodukter (tuggtobak och nässnus) förbjudas i Finland. Maximimängden för resandeinförsel ska föreskrivas till ett kilo rökfria tobaksprodukter (snus, nässnus, tuggtobak). För import fastställs en dygnsgräns som innebär att under ett dygn får ett kilo rökfria tobaksprodukter importeras till landet.
 
Den nuvarande tobakslagen är från år 1976 och har ändrats tiotals gånger. Med reformerna av tobakslagen strävar man efter att hindra människor att börja använda tobaksprodukter och bli nikotinberoende samt att hjälpa människor att sluta använda tobaksprodukter. Man vill också minska att icke-rökare utsätts för tobaksrök.

Ytterligare information

Laura Terho, jurist, tfn 0295 163 550, [email protected]
Meri Paavola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 343, [email protected]
Kari Paaso, direktör, tfn 0295 163 340, [email protected]

Tillbaka till toppen