Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Pensionsåldern höjs och tiden i arbetslivet förlängs

Social- och hälsovårdsministeriet
28.1.2016 13.36
Pressmeddelande 5/2016

Enligt förslaget ska den nedre åldersgränsen för ålderspension höjas gradvis från nuvarande 63 år till 65 år. Ändringen gäller dem som är födda 1955 eller senare. Åldern för ålderspension ska senare bindas till den förväntade livslängden. Avsikten är att förhållandet mellan pensionstid och tid i arbete ska hållas på samma nivå som 2025. Ändringarna i fråga om pensionsåldern gäller alla branscher, men ändringarna gäller inte dem som redan är pensionärer.

Regeringen föreslog att lagarna om detta ska stadfästas den 28 januari. Republikens president har för avsikt att stadfästa lagarna fredagen den 29 januari. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2017.

Pensionsreformen har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet i samarbete med arbetsmarknadsorganisationerna.

Syftet med reformen är att förlänga finländarnas tid i arbetslivet och att på det sättet minska hållbarhetsunderskottet i de offentliga finanserna. I och med att människorna lever allt längre borde en del av det ökade antalet levnadsår användas till att arbeta. Genom reformen vill man också trygga en tillräcklig pensionsnivå för alla åldersklasser och garantera rättvisa mellan generationerna.

Ytterligare information:

Heli Backman, direktör, tfn 0295 163 179, [email protected]

Tillbaka till toppen