Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Resultat av försöket: Yrkeshögskolestuderande är nöjda med de tjänster som SHVS tillhandahåller

Social- och hälsovårdsministeriet
26.2.2016 11.28
Pressmeddelande 25/2016

Sättet att ordna hälsovården för universitetsstuderande lämpar sig väl även för ordnandet av studerandehälsovården för yrkeshögskolestuderande ur såväl studenternas som serviceproducenternas synvinkel, framgår av slutrapporten om det s.k. försöket med hälsovårdstjänster för yrkeshögskolestuderande enligt SHVS-modellen. Planerings- och genomförandegruppen för försöket överlämnade sin rapport till familje- och omsorgsminister Juha Rehula fredagen den 26 februari.

Studerandena använde tillgängliga tjänster och var nöjda med dem. Studerandenas behov av hälsovård kunde tillgodoses. I försöket utvärderades användningen av och tillgången till studerandehälsovårdens tjänster. Respons och erfarenheter från tjänsternas användare beaktades också.

Försöket visade också att en frivillig hälsovårdsavgift inte fungerar. I SHVS-modellen består finansieringen av FPA:s, studerandenas och kommunens finansieringsandelar. Universitetsstuderande betalar förutom besöksavgifter även en obligatorisk hälsovårdsavgift i samband med studentkårens medlemsavgift. Att betala hälsovårdsavgiften var däremot frivilligt i försöket, och många underlät att betala den.

Arbetsgruppens förslag

Arbetsgruppen anser att på grund av studerandehälsovårdens speciella karaktär är det motiverat att produktionen av studerandehälsovårdens tjänster för högskolestuderande är riksomfattande och specialiserad på studerandehälsovård. På det sättet uppnås jämlika tjänster för alla högskolestuderande.

En konsekvens av social- och hälsovårdsreformen är att författningsgrunden för ordnandet av studerandehälsovården måste bedömas på nytt. Till exempel frågor med anknytning till statsunderstöd, upphandlingsrätt och hälsovårdsavgiften måste lösas.

I den fortsatta beredningen ska det enligt arbetsgruppen även utredas vilka lagstiftningsändringar som behövs för att alla högskolestuderande ska komma att omfattas av högklassiga, integrerade tjänster som stöder studieförmågan.

Att säkerställa tillgången till studerandehälsovård och dess tjänster för studerande på högskolenivå har varit ett mål för flera regeringar. I Seinäjoki och Villmanstrand gjordes åren 2011–2014 försök för att se hur SHVS-modellen lämpar sig som ett sätt att ordna studerandehälsovården för yrkeshögskolestuderande. Med SHVS-modellen avses både sättet att producera och finansiera studerandehälsovården.

Ytterligare information

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, direktör, tfn 0295 163 382
Maire Kolimaa, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 389
[email protected]

Rapporten på finska: Ammattikorkeakouluopiskelijoiden YTHS-mallin kokeilun suunnittelu- ja toimeenpanoryhmän loppuarviointi

Tillbaka till toppen