Hoppa till innehåll
Media

Minister Rehula lade fram en grundläggande proposition med förslag till reform av alkohollagen för ministergruppen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2016 14.05
Pressmeddelande 20/2016

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula lade fram sitt grundläggande förslag till en totalreform av alkohollagen till ministerarbetsgruppen för hälsa och välfärd torsdagen den 11 februari. Regeringens mål är att modernisera den föråldrade alkohollagstiftningen så att regeringens proposition kan överlämnas till riksdagen i början av sommaren. Syftet är att propositionen ska sändas på remiss så snart som möjligt.

- I den grundläggande propositionen har man eftersträvat balans mellan å ena sidan en minskning av alkoholens skadeverkningar, å andra sidan beaktandet av näringsverksamheten, säger minister Rehula.
 
Alkohollagstiftningen består av alkohollagen från år 1994 och 15 förordningar som utfärdats med stöd av denna. Regleringen ska i enlighet med grundlagen överföras från förordningarna till lagnivå.

Enligt den reformerade lagen avregleras alkohollagstiftningen och näringslivets verksamhetsförutsättningar underlättas genom att onödiga, föråldrade och stela normer avvecklas. Sådana normer har belastat särskilt restaurangbranschen. Bestämmelserna om restaurangernas serveringstider och kundbetjäning ska avregleras. Till exempel indelningen av serveringstillstånd i alla alkoholdrycker (A), viner (B) och mellanöl (C) ska också slopas.

Regeringen vill minska skador orsakade av alkohol och dess kostnader för samhället. Samhällets direkta kostnader till följd av alkohol är för närvarande cirka 1,3 miljarder euro. Om även de indirekta kostnaderna räknas in, mångdubblas räkningen. Främjandet av hälsa och välfärd är fortfarande ett centralt synsätt som styr reformen av alkohollagen.

- Det finns ingen anledning att ändra på Alkos monopolställning med avseende på minskningen av alkoholens skadeverkningar. Detta innebär att till exempel starköl eller viner inte kommer att finnas i detaljhandelns sortiment, säger minister Rehula.

Alkos försäljningstider förlängs

Avregleringen av affärernas öppettider som trädde i kraft vid årsskiftet har lyft fram till diskussion dagligvarubutikernas önskemål att få sälja alkoholdrycker mellan kl. 21 och 23.

- Tiden mellan klockan nio och elva på kvällen är en livlig tid på restaurangerna särskilt under fredagar och lördagar. I stort gäller det att hellre flytta alkoholkonsumtionen från hemsofforna till restaurangerna. Personalen i vissa av dagligvarubutikerna är också oroade över eventuellt ökat störande av ordningen, om försäljningstiden för alkohol förlängs under kvällstid, säger minister Rehula.

- Med tanke på helheten fungerar dagligvarubutikernas försäljningstider väl i nuläget, särskilt nu när butikernas öppettider förlängdes och utvidgades till större butiker vid årsskiftet ökade tillgången på alkohol avsevärt. Däremot kunde Alkos försäljningstid harmoniseras med dagligvaruhandelns och vara lika långa, dvs. till klockan nio på kvällen vardagar, säger minister Rehula.

Regeringspartierna ska bedöma det grundläggande förslaget till en totalreform av alkohollagen, och social- och hälsovårdsministeriet ska fortsätta beredningen av lagen. Målet är att få lagutkastet på remiss i mars. Avsikten är att regeringens proposition om alkohollagen ska överlämnas till riksdagen i början av sommaren. Lagstiftningen avses träda i kraft 1.1.2017.

Ytterligare information:

Hanna-Maija Kause, familje- och omsorgsministerns specialmedarbetare, [email protected], tfn 050 566 7949
Kari Paaso, direktör, [email protected], tfn 029 516 3340

Alkoholpolitik

Tillbaka till toppen