Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU:s kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet på besök i Finland

Jord- och skogsbruksministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
1.2.2016 10.34
Pressmeddelande 9/2016

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula och social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä träffar EU:s kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet Vytenis Andriukaitis i Helsingfors måndagen den 1 februari. Kommissionären besöker Finland på inbjudan av minister Rehula och jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Under besöket deltar kommissionären i ett seminarium som ordnas av social- och hälsovårdsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet.

Teman för seminariet är global livsmedelssäkerhet och antimikrobiell resistens (AMR). Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett världsomspännande problem som årligen leder till 25 000 människors död. Utöver det mänskliga lidandet orsakar problemet globala kostnader på 1,5 miljarder euro per år.

Varje antibiotikabehandling ökar den mängd antibiotikarester som kommer ut i kretslopp i naturen. Detta gör i sin tur att de resistenta bakterierna ökar. Därför bör en för stor användning av antibiotika undvikas. För att få bukt med överdriven användning av antibiotika är det viktigt att minska användningen av antibiotika bl.a. inom djurskötseln.

I den finländska livsmedelskedjan finns ganska lite resistenta bakterier. Den goda situationen är resultatet av en restriktiv antibiotikapolitik, behandlingsrekommendationer, tillsyn, samarbete mellan myndigheterna och forskning. Minister Mäntylä diskuterar situationen i Finland vid sitt möte med kommissionären.

Finland har en betydelsefull roll inom förbättrandet av hälsosäkerheten, även globalt. I det internationella hälsosäkerhetsprogrammet GHSA koncentrerar man sig på att snabbt och effektivt förebygga, upptäcka och bemöta olika slags biologiska hot. Särskild vikt fästs vid bekämpning av sjukdomar som sprids från djur till människa och antimikrobiell resistens.

Minister Rehula diskuterar med kommissionären om bl.a. Finlands genomstrategi, social- och hälsovårdsreformen och patientrörlighetsdirektivet. Under sitt besök i Finland besöker kommissionär Andriukaitis även Institutet för hälsa och välfärd och Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Dessutom deltar han i en medborgardialog om hållbar utveckling inom hälsa och livsmedelssäkerhet som ordnasvid Helsingfors universitets kampus i Vik. Medborgardialogen är öppen för media.

Ytterligare information:

Ville Korhonen, konsultativ tjänsteman, tfn +358 (0)295 163 253

GHSA Hanna Mäntylä Juha Rehula Kimmo Tiilikainen
Tillbaka till toppen