Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Organisationer får 315 miljoner euro av RAY:s avkastning

Social- och hälsovårdsministeriet
28.1.2016 15.27
Pressmeddelande 6/2016

Över 800 allmännyttiga organisationer och föreningar får i år sammanlagt 315,3 miljoner euro av penningautomatföreningen RAY:s avkastning.

Med hjälp av understöden vill RAY uppmuntra organisationerna att utveckla nya verksamhetsformer och förbättra sin verksamhetsberedskap.

Social- och hälsovårdsministeriet beslutade om understöden den 28 januari. SHM beviljar understöd i enlighet med det förslag som styrelsen för RAY utarbetat. Statsrådets finansutskott biföll utdelningsförslaget 28.1.

Krigsveteraner får 81,5 miljoner euro av RAY:s avkastning. Dessutom anvisas 30 miljoner euro för ersättningar för skada ådragen i militärtjänst.

Totalt beviljar social- och hälsovårdsministeriet understöd till 824 sökande och 1 711 projekt. Ett belopp på 28,2 miljoner av RAY:s avkastning delades inte ut av SHM. Men detta belopp delas ut under de följande fem åren.

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar understöd till offentliga allmännyttiga organisationer som kompletterar tjänsterna inom social- och hälsovården. Målet med understödsverksamheten är att främja hälsa och social välfärd, förebygga uppkomsten av problem och hjälpa människor som hamnat i problemsituationer.

Sammanlagt 1 164 organisationer och stiftelser ansökte om understöd. Antalet olika objekt, projekt eller funktioner var 2 516. De ansökta understöden uppgick till sammanlagt 480,6 miljoner euro.

År 2015 beviljade social- och hälsovårdsministeriet 309,3 miljoner euro i understöd till 789 organisationer.

Ytterligare information

Raimo Ikonen, avdelningschef, tfn 02951 63517
Lassi Kauttonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63577

Information om enskilda projekt i RAY:s understödsdatabas
http://avustukset.ray.fi/sv-se/yleiskatsaus/2016/avustukset-toimialoittain

Tillbaka till toppen