Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Rehula träffar Sveriges hälsominister

Social- och hälsovårdsministeriet
20.1.2016 9.14
Pressmeddelande 3

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula träffar Sveriges hälsominister Gabriel Wikström och civilminister Ardalan Shekarabi i Stockholm onsdagen den 20 januari.

Minister Rehula ska med sina svenska kolleger bland annat diskutera social- och hälsovårds- och regionförvaltningsreformen i Finland samt valfrihet för klienter i Sverige.

I Sverige genomfördes en reform av social- och hälsovårdstjänsterna år 2010. För hälso- och sjukvården ansvarar landstingen, som är 21 till antalet. Det minsta landstingsområdet omfattar cirka 60 000 invånare och det största 2 miljoner. Kommunerna, som uppgår till 290, ansvarar för socialservicen. För närvarande görs en utvärdering i Sverige om ifall man borde minska antalet landsting.

I den svenska finansieringsmodellen väljer patienten vårdplats och landstingen betalar tjänsteproducenten för dess tjänster. I Finland bereder en utredargrupp klientens valfrihet som en del av social- och hälsovårdsreformen under våren 2016.

Ministrarna diskuterar även bland annat Finlands ordförandeskap år 2016 i det Nordiska ministerrådet. Nordiska ministerrådet (NMR) är ett samarbetsorgan mellan regeringarna, och de nordiska regeringarnas ministrar deltar i dess arbete. Teman under Finlands ordförandeskapsår är vattenkunnande, den nordiska naturen, hållbar utveckling och internationella klimatåtaganden och det nordiska välfärdssamhället, digitalisering samt avvecklandet av gränshinder mellan de nordiska länderna.

Ytterligare information

Anni Kaukoranta, överinspektör, 02951 63558

Tillbaka till toppen