Hoppa till innehåll
Media

Penningspelbolagen slås samman – förebyggandet av problem underlättas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.2.2016 9.39
Pressmeddelande 22/2016

Penningautomatföreningen (RAY), Veikkaus Ab och Fintoto Oy slås samman till ett bolag. Regeringen har uppställt som mål att det nya penningspelbolaget ska inleda sin verksamhet från början av 2017.

Enligt regeringen förebyggs problem orsakade av penningspel effektivare av ett statsägt spelbolag än av tre separata bolag. Dessutom anser regeringen att ett bolag kan styra spelarna till trygga spel som det är möjligt att hålla under kontroll. Det är lättare för myndigheterna att i en modell med ett bolag föra en konsekvent politik som förebygger problem orsakade av penningspel.

Det nya bolaget kan exempelvis med hjälp av ett enda system erbjuda spelarna verktyg som ger möjlighet att hålla spelandet under kontroll. Verktygen kan vara bland annat hjälpmedel med vilka spelaren kan följa upp sin spelkonsumtion, begränsa spelandet och avsluta spelkontot. Metoderna är effektiva särskilt då de är obligatoriska för alla spelare.

Ett effektivt förebyggande av problem minskar mängden problemspelande. Detta minskar i sin tur den börda som problem orsakade av penningspel medför för såväl individer som samhället.

Enligt en färsk undersökning som Institutet för hälsa och välfärd har publicerat håller problemen orsakade av penningspel på att öka lite i Finland. Problemspelandet har ökat särskilt bland kvinnor. Allmänt sett är problemspelande vanligare i Finland än i övriga Europa.

Monopolet kvarstår

Regeringens mål är att systemet med monopol för de inhemska penningspelbolagen kvarstår. Sammanslagningen av spelbolagen stärker detta monopolsystem.

Då bolagen slås samman konkurrerar de inte längre sinsemellan med liknande produkter. Dessutom försvinner överlappningar i spelen. I fortsättningen uppstår det alltså inte situationer där tre olika bolag erbjuder likadana spel.

Avkastningen går fortfarande till allmännyttiga ändamål

Penningspelbolagens avkastning delas även i fortsättningen ut till allmännyttiga ändamål. Sammanslagningen av bolagen ändrar inte ställningen för dem som får avkastningen. Av det nya bolagets spelavkastning går 53 procent till Veikkaus nuvarande förmånstagare, 43 procent till penningautomatföreningens förmånstagare och 4 procent till Fintotos förmånstagare.

Vid social- och hälsovårdsministeriet börjar man tillämpa statsunderstödslagen. Förfarandena enligt den preciseras till viss del genom förordningar av statsrådet.
 
I mars begär social- och hälsovårdsministeriet utlåtanden om förslaget till lag om sammanslagning av penningspelbolagen. Avsikten är att regeringen lämnar propositionen till riksdagen under hösten.

Ytterligare information

Raimo Ikonen, avdelningschef, tfn 0295 163 517
Lassi Kauttonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 577
Antti Ristimäki, expert, tfn 0295 163 221

Tillbaka till toppen