Pressmeddelanden

75 miljoner euro sparas på sjukförsäkringen

SHM
Pressmeddelande 18.12.2014 14.14

Renskötarnas vikariehjälp blir permanent

SHM
Pressmeddelande 18.12.2014 14.01

Förbudet mot designerdroger görs tydligare

SHM
Pressmeddelande 18.12.2014 13.58

Lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen upphävs

SHM
Pressmeddelande 18.12.2014 13.56

Utredning förordar inte införande av pensionstak

SHM
Pressmeddelande 18.12.2014 8.00

De högsta arbetslöshetsdagpenningarna sjunker något

SHM
Pressmeddelande 11.12.2014 13.22

Barnbidragens belopp sänks med 8,1 procent

SHM
Pressmeddelande 11.12.2014 13.20

Schweiz socialminister besöker SHM

SHM
Pressmeddelande 9.12.2014 9.56