Pressmeddelanden

Beslut om arbetslöshetsförmån ska ges inom 30 dagar

SHM
Pressmeddelande 9.12.2010 12.57

Förslaget om ändring av alkohollagen återtas

SHM
Pressmeddelande 9.12.2010 12.51

Förebyggande företagshälsovård blir effektivare

SHM
Pressmeddelande 2.12.2010 12.09

Försöket med hemvård fortsätts nästkommande år

SHM
Pressmeddelande 2.12.2010 12.09

Starkare egenkontroll av privata socialserviceproducenter

SHM
Pressmeddelande 2.12.2010 12.08

Pensionsanstalternas solvensreglering förnyas

SHM
Pressmeddelande 25.11.2010 11.53

Livslängdskoefficienten fastställd för år 2011

SHM
Pressmeddelande 24.11.2010 11.32