Hoppa till innehåll
Media

Ersättningarna för patienttransporter med helikopter förenhetligas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2016 13.52
Pressmeddelande 121/2016

Ersättningen för patienttransporter med helikopter gäller i fortsättningen alla helikoptrar. Därigenom försätts privata och offentliga helikopteraktörer i jämbördig ställning när det gäller de ersättningar för resekostnader som betalas för patienttransporter med helikopter. Social- och hälsovårdsministeriet utfärdade en förordningsändring som gäller detta den 25 augusti 2016. Ändringen träder i kraft den 1 september 2016.

Samtidigt slopas de separata ersättningstaxorna för enmotoriga respektive tvåmotoriga helikoptrar. Den nya taxan är 1 262 euro för den första timmen och 315,50 euro för varje påbörjad kvarts timme efter det. Jämfört med den tidigare taxan för tvåmotoriga helikoptrar är den nya taxan 0,59 euro högre för den första timmen och 0,15 euro högre för varje påbörjad kvarts timme efter det.

Tidigare gällde ersättningsgrunderna i enlighet med sjukförsäkringslagen endast privata helikoptrar. Patienttransporter utförs vid behov även av Gränsbevakningsväsendet. Folkpensionsanstalten har betalat ersättning för de patienttransporter som Gränsbevakningsväsendet utfört enligt Gränsbevakningsväsendets egna ersättningstaxor. Gränsbevakningsväsendets taxor har baserat sig på en förordning utfärdad av inrikesministeriet. Dessa taxor har varit betydligt högre än taxorna i social- och hälsovårdsministeriets förordning. Att en helikopteraktör betalas högre ersättningar för sjuktransport överensstämmer inte med de grundläggande principerna för sjukförsäkringen.

År 2014 betalades det ut ersättning till ett sammanlagt belopp av 2,4 miljoner euro för patienttransporter med helikopter. För de 412 patienttransporter som utfördes av privata helikopteraktörer betalades 1,2 miljoner i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets förordning och för de 96 patienttransporter som utfördes av Gränsbevakningsväsendet betalades 1,2 miljoner euro i enlighet med inrikesministeriets förordning. Den nu gjorda ändringen beräknas minska sjukförsäkringskostnaderna med cirka 1,5 miljoner euro per år.

Ytterligare information:

Anu Kangasjärvi, regeringssekreterare, tfn 02951 63224, [email protected]

Tillbaka till toppen