Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Social- och hälsovårdsministeriet
29.6.2016 14.11
Pressmeddelande 103/2016

Regeringen föreslår ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Målet är att uppmuntra till att snabbt ta emot ett arbete, förkorta arbetslöshetsperioderna, minska strukturell arbetslöshet och spara offentliga resurser.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringen lämnade en regeringsproposition om detta till riksdagen onsdagen den 29 juni. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2017.

Utkomstskyddets varaktighet förkortas i regel från 500 dagar till 400 dagar. Arbetslöshetspenningens varaktighet förkortas till 300 dagar för arbetslösa som har en kortare arbetshistoria än tre år. Arbetslöshetsdagpenningens maximala varaktighet förblir 500 dagar för de arbetslösa som uppfyller arbetsvillkoret efter att ha fyllt 58 år. Det föreslås att självrisktiden förlängs från fem dagar till sju dagar. Utbetalning av den förhöjningsdel och den förhöjda förtjänstdel som betalas efter en lång arbetshistoria på 90 dagar slopas fullständigt. Den förhöjda förtjänstdel som utbetalas under tiden för sysselsättningsfrämjande åtgärder sänks.

Enligt undersökningar av utkomstskyddet för arbetslösa inverkar utkomstskyddets ersättningsnivå och förmånens maximala varaktighet på arbetslöshetens varaktighet och erhållandet av sysselsättning på nytt. De föreslagna ändringarna beräknas öka sysselsättningen med cirka 9 000 årsverken. Genom de föreslagna ändringarna strävar man efter att minska de årliga utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa med 200 miljoner euro.

Den regeringsproposition som nu ska lämnas ingår i ett av regeringsprogrammets spetsprojekt där en av åtgärderna är förnyelse av utkomstskyddet för arbetslösa.

Ytterligare information

Esko Salo, regeringsråd, tfn 02951 63422, [email protected]

Tillbaka till toppen