Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begäran om utlåtande om ändringarna av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och integrationslagen

Social- och hälsovårdsministeriet
25.8.2016 16.02
Pressmeddelande 118/2016

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om lagförslaget som syftar till en effektiv integration av invandrare som beviljats asyl.

I lagförslaget föreslås bland annat att till arbetslösa arbetssökande som fått uppehållstillstånd i Finland ska i fortsättningen betalas integrationsstöd i stället för arbetsmarknadsstöd. Integrationsstödet syftar till att stödja och främja invandrares integration och möjligheter att aktivt delta i samhällsverksamheten i Finland. Det föreslås att integrationsstödet som betalas för denna tid ska vara 90 procent av beloppet av grunddagpenningen och stöd ska betalas i högst tre år.

Syftet med lagförslaget är att trygga arbetslösa invandrares grundläggande försörjning på ett ekonomiskt hållbart sätt. Genom lagförslaget strävar man efter att aktivera och främja integrationen av invandrare i samhället.

Remisstiden går ut 6.9.2016.

För mer information:

Katriina Alaviuhkola, regeringsråd, tfn 02951 63167, [email protected]

Mira Saloheimo, överinspektör, tfn 02951 63154, [email protected]

Material i anslutning till remissbehandlingen (på finska)

Tillbaka till toppen