Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Snart ska samtliga producenter av social- och hälsotjänster registreras

Social- och hälsovårdsministeriet
31.8.2016 16.30
Pressmeddelande 123/2016

I ett utkast till lag om produktion av social- och hälsotjänster föreslås det att det nuvarande tillstånds- och anmälningsförfarandet i fråga om privata social- och hälsotjänster ska slopas. I framtiden ska i stället alla producenter av social- och hälsotjänster registreras, oberoende av deras juridiska form.

Social- och hälsovårdsministeriet har nu sänt lagutkastet på remiss, och utlåtanden om utkastet ska lämnas senast den 9 november 2016 före kl. 16.15. Begäran om utlåtande besvaras genom en elektronisk enkät, som finns på ministeriets webbsidor (stm.fi/sv/begaran-om-utlatande).

Syftet med lagen är bl.a. att säkerställa klient- och patientsäkerheten för de klienter och patienter som anlitar social- och hälsotjänster, att säkerställa att tjänsterna håller god kvalitet och att främja samarbetet mellan tjänsteproducenter och myndigheter.

I lagutkastet föreslås ett registreringsförfarande som gäller samtliga tjänsteproducenter. Lagen ska inte tillämpas när en tjänst produceras sporadiskt eller i de fall det inte är fråga om affärsverksamhet eller yrkesutövning.

Innan en producent av social- och hälsotjänster inleder sin verksamhet ska både tjänsteproducenten och tjänsteenheten registreras i ett register över producenter av social- och hälsotjänster samt meddelas ett beslut om registreringen.

Tjänsteproducenten ska lämna uppgifter om sin verksamhet till myndigheten och ansvara för deras riktighet. Registermyndigheten kan endast i undantagsfall begära närmare utredningar innan beslut om registrering fattas.

Uppgifterna i registret blir tillgängliga för allmänheten i en offentlig informationstjänst.

Genom den föreslagna lagen om produktion av social- och hälsotjänster upphävs den gällande lagen om privat socialservice och lagen om privat hälso- och sjukvård.

Ytterligare information

Anne Arvonen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 285
Riitta-Maija Jouttimäki, regeringsråd, tfn 0295 163 383
Kirsi Varhila, avdelningschef, överdirektör, tfn 0295 163 338
[email protected]

Bekanta dig också med

Tillbaka till toppen