Hoppa till innehåll
Media

Tobakslagen skärps – den nya lagen träder i kraft 15.8.2016

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2016 14.23
Pressmeddelande 102/2016

Alla karaktäristiska dofter och smaker, såsom vanilj och mentol, förbjuds i tobak, rulltobak och vätskor för elektroniska cigaretter. Ett fastighetsbolag kan lättare ingripa om rökning sker på balkonger. Nikotinhaltiga elektroniska cigaretter släpps in på den finska marknaden enligt samma bestämmelser som övriga cigaretter. Rökning är förbjudet i bilar, om barn under 15 år är med. Den nya tobakslag som träder i kraft den 15 augusti 2016 innehåller bland annat dessa förändringar.

Den nya lagen genomför EU:s tobaksdirektiv. En del av de kommande lagändringarna utgår dock från Finlands egna bedömningar och lagstiftningsbehov.
 
Tobaksdirektivet kräver bland annat att karakteristiska smaker, det vill säga andra smaker än tobak, blir förbjudna i cigaretter och rulltobak. Populära smaker såsom mentol förbjuds först 2020 efter en övergångsperiod. Förutom varningstexter ska tobaksförpackningar som säljs i Finland förses med varningsbilder. De obligatoriska varningstexterna och varningsbilderna ska täcka 65 procent av tobaksförpackningen.
 
Elektroniska cigaretter regleras på motsvarande sätt som tobaksprodukter. De har samma bestämmelser i lagen som tobaksprodukter vad gäller åldersgräns för köp. Försäljning av nikotinvätskor är tillståndspliktig verksamhet och vätskorna får till exempel inte har godis- eller fruktsmak. Elektroniska cigaretter får inte heller användas i rökfria lokaler eller vara synliga i detaljhandeln.
 
Införsel av tobaksprodukter och nikotinvätskor för elektroniska cigaretter utanför EES-området får en 24 timmars tidsgräns. Detta innebär att en person måste vara borta från Finland över 24 timmar för att han eller hon ska få föra in produkterna i landet. På liknande sätt förbjuds nät- och distansförsäljning av tobaksprodukter och elektroniska cigaretter.

Tobaksrökning är i fortsättningen förbjudet i bilar, om ett barn under 15 år är med i bilen. Ett förbud mot tobaksrökning i bilar minskar barns exponering för tobaksrök och de hälsoskador som den orsakar. Rökförbudet gäller dock inte bostadsutrymmen i fordon, t.ex. i husbilar.

Rökning på balkonger kan begränsas på grund av rökens spridning

Den nya tobakslagen ger fastighetsbolagen en möjlighet att ansöka om rökförbud på balkonger och övriga utomhusområden, såsom terrasser. Den kommunala myndigheten kan meddela rökförbud, om det är möjligt att rök på grund av konstruktionerna eller andra omständigheter annars än i undantagsfall sprider sig t.ex. från en balkong till en annan. Att röken sprider sig räcker för att meddela rökförbud, och sanitär olägenhet behöver inte bevisas, till skillnad från vad som anges i den nuvarande hälsoskyddslagen. Under striktare förutsättningar är det också möjligt att ingripa i situationen, om röken sprider sig från en lägenhet till en annan via konstruktionerna.

I Finland är det på samma sätt som för snus också förbjudet att sälja och importera övriga rökfria tobaksprodukter (tuggtobak och tobak för användning i näsan). Maximibeloppet för resandeinförsel är ett kilo rökfria tobaksprodukter (snus, tuggtobak och tobak för användning i näsan). Importen har en dygnsbegränsning, vilket innebär att man under ett dygn får importera ett kilo rökfria tobaksprodukter.
 
Den nuvarande tobakslagen är från 1976, och den har ändrats tiotals gånger. Syftet med den nya tobakslagen är att förebygga att unga börjar använda tobaksprodukter och blir beroende av nikotin samt att uppmuntra människor att sluta använda tobaksprodukter. Med lagen vill man också minska den exponering för tobaksrök som icke-rökare utsätts för.

Lagen träder i kraft den 15 augusti 2016, men den innehåller flera övergångsbestämmelser.  Bestämmelserna om rökning på balkonger tillämpas till exempel först från början av 2017.

Ytterligare information

Laura Terho, jurist, tfn 0295 163 550, [email protected]
Meri Paavola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 343, [email protected]
Kari Paaso, direktör, tfn 02951 63340, [email protected]

Tillbaka till toppen