Pressmeddelanden

Den första föräldraplanen publicerad

SHM UKM
Pressmeddelande 29.5.2017 10.05

Valfrihetsförsöken för kunder har gett bra resultat

SHM
Pressmeddelande 18.5.2017 17.50

Tillnyktringsstationer för berusade behövs i alla landskap

IM SHM SRK
Pressmeddelande 17.5.2017 10.16

Stöd till föräldrar hjälper familjen framåt

SHM UKM
Pressmeddelande 15.5.2017 14.27

Ändringar i studerandes boendestöd i fråga om Åland

SHM
Pressmeddelande 11.5.2017 13.24