Pressmeddelanden

Högre kostersättning och veterantillägg

SHM
Pressmeddelande 17.9.2012 9.59

Makens inkomster slutar påverka arbetsmarknadsstödet

SHM
Pressmeddelande 17.9.2012 9.58

Den för pappan öronmärkta ledigheten förlängs

SHM
Pressmeddelande 17.9.2012 9.54

Social- och hälsovårdsministeriets budgetförslag

SHM
Pressmeddelande 17.9.2012 8.30

Utredning av effektivare förbud mot designerdroger

SHM
Pressmeddelande 16.8.2012 10.47

Minister Risikko: Ett åldersvänligare Finland

SHM
Pressmeddelande 8.8.2012 5.41