Hoppa till innehåll
Media

Höjd utbildningsnivå bland kvinnor minskar inte automatiskt löneskillnaderna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2017 9.00
Pressmeddelande 89

En förändrad yrkesstruktur har klart minskat löneskillnaderna mellan kvinnor och män i synnerhet bland statligt anställda. Inom den kommunala sektorn har effekterna varit betydligt mindre. Enligt en ny undersökning från social- och hälsovårdsministeriet kan man dock fortfarande se en kraftig uppdelning i kvinnodominerade respektive mansdominerade yrken inom både den kommunala och statliga sektorn. Yrkessegregeringen är en central faktor som upprätthåller löneskillnaderna mellan könen inom båda sektorerna.

I social- och hälsovårdsministeriets undersökning har man granskat tidsperioden 1995–2013 och hur yrkesstrukturen har förändrats inom den offentliga sektorn samt i vilken grad det att män och kvinnor söker sig till olika yrken inverkar på löneskillnaderna mellan könen. Undersökningen, som ingår i likalönsprogrammet, baserar sig på omfattande statistiskt material. Undersökningen har utförts av Statistikcentralen.

Under granskningsperioden steg personalens medelålder och utbildningsnivå inom både den kommunala och statliga sektorn. Inom båda sektorerna steg kvinnornas utbildningsnivå betydligt mer än männens. Det var dock endast inom den statliga sektorn som den höjda utbildningsnivån bland kvinnor också ledde till att de avancerade till yrken med högre lön. I undersökningen identifierades de 20 mest centrala yrkena för löneskillnaderna mellan kvinnor och män inom den statliga och kommunala sektorn.

Inom den kommunala sektorn skedde endast små förändringar i löneskillnaderna. Under tidsperioden 1995–2013 förblev skillnaden i timlön konstant, samtidigt som skillnaden i månadslön minskade med en procentenhet. Att kvinnornas ordinarie arbetstid per månad ökade gjorde att skillnaden i månadslön minskade med 1,5 procentenheter.

Inom den statliga sektorn skedde märkbara förändringar i både löneskillnaderna och yrkesstrukturen.  Skillnaden mellan mäns och kvinnors timlön minskade med 8,5 procentenheter och skillnaden i månadslön med 7,5 procentenheter. Yrkessegregeringen minskade, vilket gjorde att lönegapet inom den statliga sektorn minskade med över sex procentenheter.

En förändrad yrkesstruktur och en höjd utbildningsnivå minskar inte automatiskt löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är ett centralt missförhållande när det gäller jämställdheten i Finland. Därför krävs det även i fortsättningen betydliga insatser för att förbättra kvinnors yrkeskarriär och kvinnors yrkesmässiga ställning. Att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män är ett gemensamt mål för regeringen och arbetsmarknadsorganisationerna. Detta strävar man efter med ett likalönsprogram som man följt sedan 2006.  

Ytterligare information:

Pekka Laine, specialforskare, Statistikcentralen, tfn 09 1734 3493
Outi Viitamaa-Tervonen, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 230

Tillbaka till toppen