Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kostnaderna för en person som söker vård i ett annat EU-land minskar

Social- och hälsovårdsministeriet
1.6.2017 13.21
Pressmeddelande 84/2017

Regeringen förslår ändringar i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård och sjukförsäkringslagen. När det gäller ersättande av kostnader föreslås det att den s.k. portvaktsmodellen införs. Modellen ligger i linje med det nya nationella servicesystem som social- och hälsovårdsreformen innefattar.

En person som söker vård i ett annat EU-land ska betalas ersättning för hälsotjänster på samma grunder som i Finland. När det är fråga om direktvalstjänster som avses i valfrihetslagen behöver personen inte heller ett förhandstillstånd eller ett förhandsbesked. En förutsättning för att få ersättning för övriga hälsotjänster är en bedömning av behovet av vård eller remiss.

De som söker vård utomlands ska fortsatt först betala vård- och resekostnaderna själva. Kostnaderna föreslås bli ersatta i efterhand till det belopp som det skulle ha kostat att ordna motsvarande vård i det landskap som svarar för de hälsotjänster som personen anlitat. För personen återstår alltid att betala den klientavgift som i Finland tas ut hos patienter för samma eller motsvarande vård.

Det är meningen att lagen också i fortsättningen ska gälla enbart hälsotjänster. Utgångspunkten förblir att endast sådana hälsotjänster som hör till tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland ska ersättas som kostnader för hälsotjänster som ges utomlands. Det innebär sådana hälsotjänster för vilka landskapet har kostnadsansvaret också i Finland.

I fortsättningen är det meningen att det landskap som har organiseringsansvaret ska svara för sina invånares alla kostnader för att anlita hälsotjänster i en annan EU- eller EES-stat eller i Schweiz. Förslaget tryggar bättre än för närvarande ersättningen till kunden för kostnaderna, när kunden enkom har sökt sig till en annan EU-stat för att anlita hälsotjänster där.

Tjänster ska ordnas på samma grunder för de som söker vård i Finland som för en person bosatt i Finland

Producenter av hälsotjänster ska vara skyldiga att ta emot personer från en annan EU- eller EES-stat eller från Schweiz som söker vård i Finland utan att diskriminera honom eller henne och på samma grunder som för en person bosatt i Finland. Enligt förslaget kan hos alla som anlitar hälsotjänster tas ut normal klientavgift samt en avgift som grundar sig på produktpriset.

Landskapet kan få ersättningar av staten för kostnaderna för hälsotjänster som getts till personer som inte har en hemkommun. Dessa är till exempel vård oberoende av en persons vilja efter en avslutad sinnesundersökning, vård som är nödvändig för gravida kvinnor, vissa undersökningar med anknytning till barnskyddet samt isolering samt anknytande vård och läkemedelsbehandling i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

Regeringen lämnade en regeringsproposition om detta till riksdagen torsdagen den 1 juni. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2019.

Ytterligare information

Kirsi Ruuhonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63239 (t.o.m. 5.6.2017)
Merituuli Mähkä, jurist, tfn 02951 63575

Annanstans på webben

alueuudistus-arkisto sote-uudistus
Tillbaka till toppen