Hoppa till innehåll
Media

Världshälsoorganisationen WHO väljer en ny generaldirektör

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.5.2017 8.46 | Publicerad på svenska 23.5.2017 kl. 7.48
Pressmeddelande 78

Världshälsoorganisationen WHO:s 70:e världshälsoförsamling hålls i Genève den 22–31 maj.

WHO:s världshälsoförsamling väljer en ny generaldirektör för organisationen bland tre kandidater. Kandidaterna är Etiopiens före detta hälsominister Tedros Adhanom Ghebreyesus, FN:s generalsekreterares brittiske särskilda rådgivare för hållbar utveckling David Nabarro och Pakistans före detta hälsominister Sania Nishtar.

Finlands delegation leds vid världshälsoförsamlingen av familje- och omsorgsminister Juha Rehula. Världshälsoorganisationen är den viktigaste internationella samarbetspartnern för utvecklandet och utvärderingen av hälsopolitiken i Finland. WHO har stött utvecklandet av Finlands hälsopolitik och hälsosystem i flera decennier. Finland å sin sida har exporterat sin spetskompetens som utvecklare av olika delområden inom hälsopolitiken till världen via WHO.

”WHO har en unik roll som ledare inom hälsosektorn i den internationella politiken och FN-systemet. Organisationens normativa styrning och tekniska stöd, samt den globala tillsynen över hälsosäkerheten är ytterst viktiga för medlemsländerna”, säger minister Rehula.

WHO övervakar den globala hälsosituationen (inkl. pandemier) , producerar regelbundet global hälsostatistik och håller sjukdomsklassificeringssystemet uppdaterat samt producerar information om ländernas hälsopolitik och dess resultat.

Hållbara hälsosystem en förutsättning för hållbar utveckling

Vid församlingen kommer bland annat genomförandet av Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente (IHR), WHO:s verksamhet i nödsituationer och bekämpningen av smittsamma sjukdomar och influensapandemi samt Agenda 2030 för hållbar utveckling att behandlas.

Minister Rehula håller Finlands anförande vid den allmänna debatten som har hållbara hälsosystem som tema.

I WHO:s världshälsoförsamling deltar även president Tarja Halonen. Hon är ordförande i WHO:s och rådet för mänskliga rättigheters arbetsgrupp på hög nivå Mänskliga rättigheter och hälsa. President Halonen öppnar evenemanget där arbetsgruppens rapport och rekommendationer publiceras.

Kanslichef Päivi Sillanaukee deltar i Genève i styrgruppsmötet för det internationella hälsosäkerhetsininitiativet Global Health Security Agenda (GHSA). Sillanaukee är även ordförande vid mötet för JEE-alliansen som arbetar för att främja hälsosäkerheten.

Organisationens generaldirektör väljs för fem år i sänder. Den nya generaldirektören inleder sin mandatperiod den 1 juli 2017. Generaldirektören efterträder kinesiska Margaret Chan, som har lett organisationen sedan 2006.

Ytterligare information

Satu Leino, överinspektör, tfn +358 2951 63428.

Pressmeddelandet är en översättning av det finskspråkiga pressmeddelandet som publicerades den 22.5.2017.
 
Tillbaka till toppen