Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

HNS, Institutet för hälsa och välfärd och social- och hälsovårdsministeriet informerar
Stödcenter för personer som utsatts för sexuellt våld öppnar i Helsingfors

Social- och hälsovårdsministeriet
30.5.2017 11.39
Pressmeddelande 83/2017

Finlands första stödcenter för personer som utsatts för sexuellt våld (Seri-stödcentret) inleder sin verksamhet vid Kvinnokliniken vid HUCS den 29 maj. Vid stödcentret får personer som utsatts för sexuellt våld heltäckande tjänster från samma ställe i det akuta skedet, dvs. under den första månaden efter att personen blivit utsatt för sexualbrottet. Stödcentrets tjänster är avgiftsfria för kunden.

Tröskeln för att söka sig till stödcentret har gjorts så låg som möjligt. Den som har blivit utsatt för sexuellt våld kan besöka centret själv, tillsammans med anhöriga eller efter att ha blivit hänvisad dit av myndigheterna inom ungefär en månad efter det att personen fallit offer för sexuellt våld. Stödcentret är avsett för personer som är 16 år eller äldre. Personer under 16 år som blivit utsatta för sexuellt våld får hjälp vid jouren vid HUCS Barnklinik och vid barnmedicinska jouren vid Jorvs sjukhus.


Stödcentret har beredskap att ta rättsmedicinska prover av våldtäktsoffer i det akuta skedet och erbjuda medicinsk undersökning och behandling samt ge offren psykosocialt stöd. Dessutom säkerställer stödcentret att kunden får det fortsatta stöd och den fortsatta vård som kunden behöver. Stödcentret tar emot kunder av alla kön; kvinnor, män och transpersoner, intersexuella och personer med annan könstillhörighet.


Man måste inte göra en polisanmälan för att få använda sig av stödcentrets tjänster, men kunderna uppmuntras att göra det. Vid behov får offret hjälp med att göra en polisanmälan och hänvisas till juridisk rådgivning.


Förkortningen Seri i Seri-stödcentret kommer från finskans ord för sexualbrott, seksuaalirikos.

Våldtäktsoffer behöver många former av hjälp i det akuta skedet

Den fortsatta vården och uppföljningen av våldsoffer bör pågå en längre tid. Om offret lämnas ensam med ansvaret att uppsöka tjänster, finns risken att en traumatiserad kund blir utan fortsatt hjälp, eftersom det kan vara svårt att hitta tjänsterna.

Vid stödcentret för offer för sexuellt våld finns en läkare, en barnmorska, en psykolog, en socialarbetare och en sjukhuspräst. Vid stödcentret får kunden också information om organisationer som erbjuder hjälp.

Istanbulkonventionens förpliktelser i bakgrunden

Kvinnoklinikens stödcenter för offer för sexuellt våld är det första i Finland, och det agerar modell för stödcenter som ska inrättas senare på andra håll i landet. Inledningsvis tar centret emot offer för sexuellt våld från Helsingfors, Esbo och Vanda. Det förs diskussioner med övriga kommuner i Nyland om att utvidga servicen. – Det är mycket fint att det första stödcentret för offer för sexuellt våld nu har inrättats i Finland. Centret har ett tätt samarbete med myndigheter och organisationer, konstaterar Seppo Heinonen, direktör för verksamhetsområdet Kvinnosjukdomar och förlossningar vid HUCS.

Stödcentret har inrättats av Institutet för hälsa och välfärd (THL) i samarbete med Kvinnokliniken. Social- och hälsovårdsministeriet har stött beredningsarbetet och bidragit med finansiering till projektet.

Bakgrunden till inrättandet av stödcentret för offer för sexuellt våld är Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (den s.k. Istanbulkonventionen). Konventionen trädde i kraft i Finland 2015. Den förpliktar Finland att inrätta stödcenter för personer som blivit utsatta för sexuellt våld.

Ytterligare information

Leena Laitinen, ansvarig läkare, Seri-stödcentret, tfn 050 427 1172
Pertti Hakkarainen, psykolog, Seri-stödcentret, tfn 050 427 0397
Seppo Heinonen, direktör, HUCS Kvinnosjukdomar och förlossningar, tfn 050 436 8962
Katriina Bildjuschkin, expert, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 7220


Pressmeddelandet är en översättning av det finskspråkiga pressmeddelandet som publicerades den 29.5.2017.

Tillbaka till toppen