Hoppa till innehåll
Media

Organisationerna får starkare ställning i den nya valfrihetsmodellen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.5.2017 11.41 | Publicerad på svenska 23.5.2017 kl. 13.25
Pressmeddelande

I samband med social- och hälsovårds- och landskapsreformen vill man trygga verksamhetsförutsättningarna för ideella organisationer. Projektgruppen för social- och hälsovårdsreformen har berett metoder genom vilka man stöder främjandet av välfärd och hälsa i de nya landskapen och tydliggör organisationernas verksamhetsmöjligheter, och metoderna har tillstyrkts av regeringens ministerarbetsgrupp för reformer. Projektgruppen offentliggjorde riktlinjerna den 22 maj.

I de nya landskapen kan organisationerna vara allmännyttiga aktörer, tjänsteproducenter eller både och. Organisationerna har goda förutsättningar att producera social- och hälsovårdstjänster som betalas med kundsedel eller enligt en personlig budget.

Organisationerna har ingen bolagiseringsskyldighet om de vill erbjuda tjänster som omfattas av valfriheten. Tjänsteproduktion och allmännyttig verksamhet ska dock vara tydligt åtskilda, genom antingen en annan förening, en stiftelse eller ett bolag. Offentligt understöd kan fås endast för den allmännyttiga verksamheten.

För att organisationernas roll ska bli tydligare har ministerarbetsgruppen för reformer enats om att det i samband med riksdagsbehandlingen av lagen om ordnande av social- och hälsovård till lagen ska fogas en allmän skyldighet för landskapen att samarbeta med organisationerna. En sådan skyldighet kompletterar motsvarande reglering i förslaget till landskapslag. Landskapet ska i sin planering sätta upp mål för främjande av hälsa och välfärd inom social- och hälsovården. Landskapet ser till att representanter för organisationer kan delta i planeringen.

Landskapet ska också samarbeta med kommunerna i området och stödja dem med sin expertis i arbetet med att främja välfärd och hälsa.

Organisationerna har en viktig roll i arbetet med att främja välfärd och hälsa i de nya landskapen och kommunerna. Organisationernas allmännyttiga verksamhet och det kamratstöd som de erbjuder vore bra att inkludera även i landskapets lagstadgade strategier och offentliga servicelöfte. Det stöd som organisationerna erbjuder kan utgöra en viktig del av service- och vårdkedjorna i landskapet. Landskapen och kommunerna hänvisar aktivt invånarna till kamratstöd.

Enligt de riktlinjer som ministerarbetsgruppen för reformer har tillstyrkt ska kommunerna även i fortsättningen kunna ha hand om understöd till organisationer inom olika verksamhetsområden. Landskapen och kommunerna kan genom avtal säkerställa att organisationerna kan använda sig av tjänsteproducenters lokaler för allmännyttig verksamhet.
Social- och hälsoorganisationernas allmännyttiga verksamhet stöds också med tippningsvinstmedel.

Det här är en svensk översättning av pressmeddelandet som publicerades den 22 Maj.

Ytterligare information:

Tuomas Pöysti, projektchef, understatssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet, tfn 0295 163 012
Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338
Veli-Mikko Niemi, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 425
Sarita Friman-Korpela, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 349

Tillbaka till toppen