Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Stöd till föräldrar hjälper familjen framåt

Social- och hälsovårdsministerietUndervisnings- och kulturministeriet 15.5.2017 14.27 | Publicerad på svenska 15.5.2017 kl. 14.38
Pressmeddelande

Stödet för föräldraskapet stärks genom evidensbaserade arbetsmetoder till stöd för yrkesutbildade personers arbete som främjar interaktionen mellan barnet och föräldern.

På samma gång stärks även kunnandet hos yrkesutbildade personer som arbetar bland barn, unga och familjer.

”Varje barn utvecklas i interaktion med närstående och sin näromgivning. Att stödja föräldraskapet är således tidigt stödjande av barnets välfärd. Samtidigt minskar man effektivt ojämlikheten mellan barn. Enligt undersökningar vet vi att man kan lära sig föräldraskapets färdigheter – genom övning förändras verksamheten och föräldraskapet utvecklas”, betonar projektchefen för Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) Hanne Kalmari.

Arbetsmetoder sprids och tas i bruk planmässigt

Förenhetligandet av arbetsmetoderna och stärkandet av stödet för föräldraskapet är en del av Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster. Föreningen för Mental Hälsa i Finland och Stiftelsen för självständighetsjubileets barnfond (ITLA) ansvarar för spridningen och ibruktagandet av arbetsmetoderna.

”Gemensamt för metoderna är att de stöder positivt föräldraskap där man uppmuntrar barnet i stället för att straffa. På det sättet växer barn upp till vuxna som är friska och starka till sinnet, säger utvecklingsdirektören för Föreningen för Mental Hälsa i Finland Kristian Wahlbeck.

Användning av tidigt stöd och vård samt arbetsmetoder för stärkande av föräldraskapets färdigheter erbjuds och deras användning lärs ut till yrkesutbildade personer vid rådgivningsbyrån, inom familjerådgivningen, småbarnspedagogiken och den grundläggande undervisningen.

För spridningen väljs ut arbetsmetoder med klara belägg för deras effektivitet i den utvärdering som redaktionen för portalen Tidig insats gjorde. Tidig insats är en nättjänst där man samlat och utvärderar verktyg för att stödja barn och familjer.

Utgående från en bedömning av anordnaren av småbarnspedagogik och undervisning kan man använda metoderna för att komplettera de verksamhetssätt och planer för barnets lärande, välfärd och tidig insats som fastställts i lagen om småbarnspedagogik och i lagen om grundläggande utbildning samt i lagen om elev- och studerandevård.
 
En struktur och behövlig utbildning skapas för den planmässiga spridningen och ibruktagandet av evidensbaserade metoder. Landskapen och kommunerna får stöd för valet av metoder samt stöd för deras ibruktagande och underhåll.

Evidensbaserade, dvs. metoder som konstaterats vara vetenskapligt effektiva används redan runt om i Finland inom barn- och familjetjänsterna, men de har inte spridits planmässigt tidigare.

 
Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster är ett av regeringens spetsprojekt där tjänsterna för barn, unga och familjer reformeras för social- och hälsovårds- och landskapsreformen. I programmet utvecklas även kunnandet och verktygen hos yrkesutbildade personer som arbetar bland barn, unga och familjer.

Ytterligare information

Hanne Kalmari, projektchef för Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 046, [email protected]
Kristian Wahlbeck, utvecklingsdirektör, Föreningen för Mental Hälsa i Finland, tfn 0400 659 101, [email protected]
Petra Kouvonen, programchef, Stiftelsen för självständighetsjubileets barnfond ITLA, tfn 041 455 2280, [email protected]