Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Den första föräldraplanen publicerad

Social- och hälsovårdsministerietUndervisnings- och kulturministeriet
29.5.2017 10.05 | Publicerad på svenska 16.6.2017 kl. 10.21
Pressmeddelande 81

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat Finlands första föräldraplan, som är avsedd att vara ett stöd och hjälpmedel i föräldraskapet efter en separation.

Med hjälp av planen kan föräldrarna avtala om olika praktiska arrangemang och om arbetsfördelningen så att båda föräldrarna vet vad de har ansvar för och vad som förväntas av dem. Det viktigaste är att finna lösningar som säkerställer att barnet inte förlorar kontakten med någondera föräldern.

Till skillnad från ett avtal eller domstolsbeslut om vårdnad om barn och umgängesrätt är föräldraplanen inte någon juridisk handling. Myndigheterna kan alltså inte övervaka att planen följs.

Som förebilder till planen har man haft bland annat de föräldraplaner (parenting plan) som redan används i bland annat Australien och England.

Innan föräldraplanen ges sin slutliga form samlar social- och hälsovårdsministeriet in respons och kommentarer om den testversion som nu publiceras. Utifrån responsen fortsätter utformandet och utvecklandet av planen så att den kan tas i bruk som ett bestående verktyg för ordnandet av barnens liv efter en separation mellan föräldrarna.

Föräldraplanen har utvecklats inom Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE), där man utvecklar tjänster och moderniserar verktyg för att främja försonlighet mellan föräldrarna vid separationer.

Ytterligare information

Hanne Kalmari, projektchef, tfn 0295 163 046, [email protected]

Tillbaka till toppen