Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet informerar
Ministrarna Rehula och Terho: En rörlig barndom för alla

Social- och hälsovårdsministerietUndervisnings- och kulturministeriet
20.6.2017 14.21
Pressmeddelande 91/2017

Undervisnings- och kulturministeriets och social- och hälsovårdsministeriets samarbetslöfte En rörlig barndom stärker familjernas möjligheter till en rörlig livsstil. Inom ministeriernas ansvarsområden främjas fysisk aktivitet och sunda levnadsvanor bland barn på många sätt. Med hjälp av samarbetslöftet stärks arbetet ytterligare.

”Alla barn bör få möjlighet att ge utlopp för sitt naturliga behov av att röra på sig och uppleva rörelseglädje. Motion är ett utmärkt sätt för familjer och olika generationer att få gemensamma upplevelser och vara aktiva tillsammans”, understryker familje- och omsorgsminister Juha Rehula.

”Idrott och motion stöder en sund uppväxt, främjar inlärningen, utvecklar de motoriska färdigheterna, bygger upp självkänslan samt stöder utvecklingen av de emotionella och sociala färdigheterna”, betonar Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho.

Undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet har länge samarbetat för att främja hälsa och välfärd. Nu skapar man tillsammans möjligheter för välbefinnande bland barn och barnfamiljer. Samarbetslöftet En rörlig barndom innehåller 10 åtgärder som ministerierna förbinder sig att genomföra. 

Samarbetslöftet är en av de gärningar som ingår i firandet av Finlands 100-årsjubileum.

Vilken av Finlands kommuner är bäst på att främja familjemotion?

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula och Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho utmanar tillsammans med Finlands Kommunförbund och Finlands Olympiska Kommitté kommunerna att delta i en tävling där man söker exempel på välfungerande och förmånliga motionsmöjligheter för barnfamiljer. Bakgrunden till tävlingen är samarbetslöftet En rörlig barndom.

Det förekommer stora skillnader i barns och barnfamiljers möjligheter att röra på sig beroende på i vilken kommun de bor. Syftet med tävlingen är att lyfta fram de bästa verksamhetsmodellerna från olika delar av Finland. De bästa verksamhetsmodellerna kommer att prisbelönas i samband med de besök i landskapen under temat främjande av hälsa och välfärd som görs under hösten 2017. Tävlingen kommer att genomföras flera år med olika teman. År 2017 är temat familjemotion.

Ytterligare information:

Tiina Kivisaari, direktör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 178
Mari Miettinen, överinspektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 333

Juha Rehula Sampo Terho
Tillbaka till toppen